27 kwietnia 2015
Konsultacje mechanizmu Creative Commons Zero (CC0)

Mechanizm CC0 to narzędzie dla twórców, którzy chcą dać innym jak największą swobodę w rozpowszechnianiu, modyfikowaniu i ponownemu wykorzystywaniu ich utworów. Oznaczając swój utwór znakiem CC0 zrzekają się oni swoich praw autorskich, pokrewnych i powiązanych takich jak prawa do baz danych – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące w danych kraju prawo. Symbol CC0 sygnalizuje, że utwór został przeniesiony  do domeny publicznej.

CC ZERO

Dlaczego CC0 jest takie ważne?

Mechanizm CC0 jest szczególnie ważny dla instytucji kultury, które udostępniając swoje zdigitalizowane zasoby współpracują z portalem Europeana. Dzięki CC0 metadane opisowe będące utworem w rozumieniu prawa autorskiego, które agregowane są w ramach portalu mogą być wykorzystywane bez jakichkolwiek ograniczeń, takich jak konieczność uznania autorstwa, co stanowi duże utrudnienie w pracy nad dużymi zestawami danych, takimi jak zbiory metadanych.

Problemy na gruncie polskiego prawa

Przenoszenie dzieł do domeny publicznej nie jest proste ze względu na to, że polskie prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się praw autorskich lub pokrewnych. CC0 zawiera jednak dodatkowy mechanizm licencyjny, którego skutki są zbliżone do zrzeczenia się praw autorskich. Na gruncie polskiego prawa złożenie przez twórcę oświadczenia CC0 prowadzi więc do udzielenia szerokiej licencji, które zezwala na dowolne wykorzystanie utworu bez wymogu podania autorstwa. Jednocześnie twórca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych.

Oficjalny proces tłumaczenia

Tekst prawny mechanizmu CC0 jest dostępny na naszej stronie w języku angielskim. Krajowe oddziały Creative Commons odpowiedzialne są za przeprowadzenie procesu tłumaczenia, który zgodnie z wytycznymi Creative Commons składa się z kilku kroków: przygotowania projektu tłumaczenia, procesu publicznych konsultacji tekstu prawnego, przetłumaczenie materiałów dodatkowych aż po ostateczną publikację tekstu licencji i wszystkich materiałów dodatkowych w języku polskim.

Konsultacje publiczne Tekstu Prawnego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania polskiego tłumaczenia Tekstu Prawnego mechanizmu CC0, które zostało przygotowane przez Fundację Europeana. Tłumaczenie oświadczenia nie powinno odbiegać od dosłownego znaczenia oryginału. Każde odstępstwo od oryginału musi być szczegółowo uzasadnione. Mechanizm CC0 w odróżnieniu od licencji Creative Commons 3.0, ma jedną międzynarodową wersję (Universal) z tłumaczeniami na języki poszczególnych krajów.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy pobrać poniżej tłumaczenie i w trzeciej kolumnie “Notes about translation challenges” wpisać wpisać swoje uwagi odnośnie tłumaczenia danego fragmentu tekstu. Uzupełniony dokument prosimy o przesłanie na adres: konsultacje@creativecommons.pl. Proces konsultacji publicznych trwa od 27 kwietnia do 27 maja 2015.

Pobierz tłumaczenie: odt. docx.

Więcej informacji na temat mechanizmu CC0

Analiza prawna „Creatve Commons 0” dr Krzysztof Siewicz

FAQ Creative Commons

Zobacz też

27 sierpnia 2012
Przegląd linków CC #50

Zbliża się początek roku szkolnego, dlatego dziś linki zdominowane edukacją, na szczęście bardzo otwartą:
e-learning1. Moda na kursy online przeżywa swoje najlepsze chwile. Z nowości możemy polecić Ed Startup 101 dla innowacyjnych edukatorów, nauczycieli, badaczy. Kurs skupia się bardziej na indywidualnych ścieżkach i możliwości zbudowania społeczności wymiany wiedzy niż wideo i ćwiczeń. Facylitatorami będą twórcy wielu start-upów edukacyjnych oraz pracownicy takich instytucji jak Fundacja Mozilla czy Fundacja Billa i Mellindy Gatesów. Treść kursów dostępna na licencji CC BY.
2. Warto zajrzeć również do kursu Openess in Education, oferowanego przez Athabasca University, który skupi się na otwartości w edukacji i jej roli społeczno-ekonomicznej. Treść kursów dostępna na licencji CC BY-NC-SA.
3. Sunlight Foundation uruchomiła Sunlight Academy, platformę edukacyjną zawierającą szereg „samoczków”, które mają pomóc dziennikarzom, badaczom czy aktywistom lepiej zaznajomić się z takimi zagadnieniami, jak analiza i wizualizacja danych oraz ich otwieranie. Treść kursów dostępna jest na licencji CC BY.
4. P2P University, nie od dziś oferująca narzędzia do kursów online również wchodzi na rynek MOOC, oferując we współpracy z : MIT OpenCourseWare, Codecademy oraz OpenStudy wstępny kurs programowania w języku Python. (więcej…)

Zobacz też

26 marca 2012
Stanowisko KOED-u w sprawie programu Dziedzictwo Cyfrowe

Koalicja Otwartej Edukacji, w skład której wchodzimy opublikowała kilka dni temu stanowisko dotyczące projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Program Dziedzictwo Cyfrowe ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.
 Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. (więcej…)

Zobacz też

2 lutego 2012
Cyfrowa Szkoła – Stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji

Wczoraj (1.02.2012) zakończyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez MEN 20 stycznia 2012 r. w związku z programem rządowym Cyfrowa Szkoła. Koalicja Otwartej Edukacji (której Centrum Cyfrowe jest członkiem) przygotowała wspólnie stanowisko wobec projektu programu, w którym czytamy:

Jako Koalicja zgadzamy się z przedstawionym w projekcie programu „Cyfrowa Szkoła” całościowym podejściem do cyfryzacji polskich szkół. Jednak w przedłożonych do konsultacji dokumentach dostrzegamy braki i problemy, które mogą utrudnić realizację programu lub osłabić jego efekty. W naszej opinii dokumenty te nie wdrażają w pełni zasady otwartości, która w trakcie prac nad programem „Cyfrowa szkoła” została przyjęta jako zasada podstawowa. (więcej…)

Zobacz też