26 marca 2012
Stanowisko KOED-u w sprawie programu Dziedzictwo Cyfrowe

Koalicja Otwartej Edukacji, w skład której wchodzimy opublikowała kilka dni temu stanowisko dotyczące projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Program Dziedzictwo Cyfrowe ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.
 Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej.

Stanowisko zwraca m.in uwagę na zdaniem Koalicji nieuzasadnione wprowadzanie opłat za korzystanie przez użytkowników z utworów zdigitalizowanych za publiczne pieniądze, ani też prawa do nieudostępniania 25% zasobów (Z paragrafu VIII pkt. 8-10 wynika, że co najmniej 75% zdigitalizowanego w ramach projektu materiału musi zostać udostępnione odpłatnie lub nieodpłatnie na stronie internetowej wnioskodawcy, który jest licencjodawcą dla NInA), wprowadzenie możliwości czerpania korzyści z tytułu udostępniania w internecie utworów, których digitalizacja została sfinansowana ze środków publicznych.

Według Koalicji wnioskodawca powinien udostępnić 100% materiału, na które pozyskał środki publiczne. Jeżeli obecne założenia zostaną w projekcie utrzymane, program nie będzie wspierał w pełni procesu digitalizacji i udostępniania treści, które mogłyby służyć dobru ogólnemu.

Pełna treść listu dostępna w PDF lub ODT.

Zobacz też