19 kwietnia 2015
Przegląd linków CC #173

Otwarta edukacja

1. Na niedawno zakończonej konferencji OER15, która miała miejsce w Cardiff w Wielkiej Brytanii jednym z dyskutowanych wątków były otwarte zasoby edukacyjne w szkolnictwie wyższym i nieskuteczność wielu podmiotów w udostępnianiu w otwarty sposób zasobów finansowanych ze środków publicznych. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Centrum Cyfrowego, a więc możemy liczyć również na relację po polsku (tymczasem musi Wam wystarczyć notatka graficzna z panelu o polityce otwartych zasobów aut. @maerso)

Panel Session - OER15

2. Projekt OER World Map zbiera historie na temat tworzenia, wykorzystywania i badania otwartych zasobów edukacyjnych. Jeśli uczestniczycie w projekcie, którego doświadczeniami warto się pochwalić bardzo pomożecie projektowi badawczemu, który tworzy mapę OZE.

3. Kilka dniu temu OER University uruchomiło kolejny kurs (ang.) poświęcony cyfrowym kompetencjom przydatnym w tworzeniu otwartych zasobów edukacyjnych.

4. Public Policy and Management Institute (PPMI) na prośbę Directorate-General for Education and Culture (DG EAC), który jakiś czas temu w imieniu KE prowadził ankietę nt praw autorskich w edukacji, kontynuuje swoje działania w tym obszarze. Tym razem przygotował ankietę skierowaną do nauczycieli i uczniów.

Otwarta nauka

5. Europejski Związek Uniwersytetów (EUA European University Assocation) opublikowała niedawno dokument będący poradnikiem jak opracowywać i wdrażać polityki otwartego mandatu czyli otwierania dostępu do publikacji naukowych tworzonych na danej uczelni. Open Access Checklist (PDF) zawiera informacje o korzyściach, wyzwaniach, czynnikach strategicznych i ekonomicznych jakie należy wziąć pod uwagę tworząc otwartą politykę uczelni. Zważywszy na to że ponad 30 polskich uczelni należy do EUA można mieć nadzieję, że lektura poradnika wpłynie na ich znajomość modeli open access i przyszłe decyzje o jego wdrażaniu.

6. Jak otwarty dostęp wpłynął przez ostatnie lata na komunikację i współpracę naukowców online? PLOS pyta naukowców o najciekawsze praktyki i zmiany już od 2000 roku.

7. Szwecja przyspiesza na drodze do krajowego wdrożenia otwartego dostępu. Szwedzka rada naukowa przedłożyła swojemu rządowi rekomendacje systemowego wdrożenia otwartego dostępu do wyników badań oraz danych. Rekomendacje bazują na wytycznych Komisji Europejskiej.

Prawo

8. Resort kultury wycofał się ze zmiany prawa autorskiego, która pozwoliłaby na oszczędności szkołom i bibliotekom, chcącym wyświetlać filmy w celach edukacyjnych. MKiDN broni zmian twierdząc, że nie da się zachować takich wyjątków jak do tej pory, choć zmiany długo były interpretowane jako możliwe w ramach unijnej dyrektywy, którą Polska musi wdrożyć. Dla PAP sprawę komentuje Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe i Creative Commons Polska).

9. Stowarzyszenie Communia zajmujące się m.in. promocją propozycji reformy prawa autorskiego, która byłaby przyjazna instytucjom kultury przygotowało recenzję raportu europosłanki Julii Redy (Niemiecka Partia Piratów) na temat prac komitetu prawnego Komisji Europejskiej nad założeniami reformy. Tytuł recenzji (10 najgorszych i 5 najlepszych postulatów) sporo mówi o tym kontrowersyjnym od początku raporcie.

10. Przeciw groźbie delegalizacji linkowania (która dzieje się już w Hiszpanii i Niemczech) staje kampania Save The Link, wspierana m.in. przez światowe Creative Commons, koalicję EDRI i Electronic Frontier Foundation. Możecie dołączyć się składając swój podpis i promując kampanię.

Zobacz też