24 stycznia 2012
Stanowisko przeciw ACTA

Creative Commons Polska jest przeciwne wprowadzaniu rozwiązań, które oddalają nas od wprowadzania lepszego, nowoczesnego prawa autorskiego które będzie godzić interesy twórców i odbiorców kultury. Podpisanie przez Polskę ACTA zamyka wiele możliwości dyskusji i wprowadzania oczekiwanych społecznie rozwiązań. ACTA powiela i wzmacnia trend ochrony dotychczasowych modeli biznesowych i egzekucji praw zamiast dostrzegać i próbować godzić nowe procesy zarówno twórcze jak i biznesowe dziejące się dzięki otwartości sieci internetowej. Konieczność znalezienia takiej równowagi i rozwiązań zauważa samo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zgadzamy się ze stanowiskiem naszej organizacji partnerskiej Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

Pozostajemy przeciwni podpisaniu przez Polskę ACTA i uważamy, że przy tylu zastrzeżeniach co do założeń i treści porozumienia, niezbędne jest najpierw ich rzetelne wyjaśnienie. Konsultacje społeczne są pierwszym krokiem do rozwiązania konfliktu w duchu idei otwartego rządu. Jednocześnie życzymy sobie i wszystkim szybkiego i pokojowego rozwiązania tej sytuacji.

Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form wandalizmu i przemocy – w szczególności włamywania się na strony rządowe lub prywatne konta urzędników.Pragniemy też zaznaczyć, że kwestia ACTA dowodzi konieczności szerszej dyskusji o kwestiach dotyczących własności intelektualnej oraz dostępu i korzystani z treści w społeczeństwie cyfrowym. Celem takiej dyskusji powinno być określenie modeli zarządzania własnością intelektualną i obiegiem treści w sposób inny, niż poprzez coraz silniejsze egzekwowanie praw własności intelektualnej w ich obecnym kształcie.

Uważamy, że zarówno brakujący proces konsultacji jak i zakres porozumienia ACTA stoi w sprzeczności z tak podstawymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju dla kraju jak Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Oczekujemy rozmowy na temat zrównoważonych zasad egzekwowania praw własności intelektualnej zapowiadanej w podpisanym przez Premiera Pakcie dla Kultury. Chęć podpisania przez polski rząd ACTA oddala nas od dyskusji na temat rewizji praw własności intelektualnej, w tym szczególnie ważnego dla internetu prawa autorskiego.
Więcej informacji o ACTA oraz protestach znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.  Kluczowe dokumenty i strony WWW dotyczące ACTA zbieramy wspólnie na padzie Centrum Cyfrowego. Polecamy również dzisiejszy wpis na blogu Artura Kurasińskiego, który opisuje szerszy kontekst kulturalno-biznesowy ACTA.

Zobacz też

22 stycznia 2012
Przegląd linków CC #20

1. Po czwartkowym oświadczeniu przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz Ministerstwa Gospodarki o tym, że Polska w raz z innymi państwami Unii Europejskiej w czwartek 26 stycznia podpisze ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) w Polskim internecie rozpoczęły się masowe protesty przeciwników ACTA. Z racji na bardzo chaotyczną sytuację odsyłamy jedynie do Fundacji Panoptykon, która zajmuje się kwestią ACTA od dwóch lat oraz do komentarzy Edwina Bendyka.

2. Również w czwartek w Nowym Yorku odbywała się prezentacja edukacyjna Apple, podczas której pokazano trzy produkty dla edukacji iBooks2 (nową wersję sklepu z książkami i interaktywnymi podręcznikami), iBooks Author (aplikacja do tworzenia własnych interaktywnych podręczników) oraz iTunes U (aplikacja dla szkół i uczelni do zarządzania treściami edukacyjnymi oraz całymi kursami). Rozwiązania te opracowane zostały we współpracy z dużymi wydawcami i przynajmniej na razie nie oferują żadnej formy integracji z otwartymi zasobami edukacyjnymi, polecamy analizę tych produktów z perspektywy OZE oraz rynku podręczników na blogu Hack Education.

3. W piątek Fundacja Nowoczesna Polska zaprezentowała online swój najnowszy raport „Edukacja medialna. Raport otwarcia” Publikacja zbiera informacje o projektach edukacji medialnej spoza Polski oraz analizę stanu kompetencji medialnych, podstawy programowej i działań organizacji pozarządowych z zakresu edukacji medialnej w Polsce.

4. W najbliższą środę w sali kinowej zachęty odbędzie się premiera raportu „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści”, o którym już pisaliśmy na stronie, tymczasem polecamy wczorajszy wywiad Miłady Jędrysiak z Alkiem Tarkowskim i Mirkiem Filiciakiem w świątecznym wydaniu Gazety Wyborczej.

5. Aleksandra Pezda w Gazecie pisze o nadchodzącym pilotażu programy Cyfrowa Szkoła, w ramach którego wybrane placówki mają otrzymać tablety lub laptopy dla uczniów. W projekcie pilotażu na razie nie ma mowy o zasobach edukacyjnych, z których mogli by korzystać uczniowie i nauczyciele.

6. Z informacji na liście dyskusyjnej Koalicji Otwartej Edukacji: Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych zadecydował, że wycofanie dzieł z Domeny Publicznej z powrotem pod ochronę prawa autorskiego jest zgodne z konstytucją. Wyrok może zagrozić ok. 3000 zasobom z Wikimedia Commons.

Zobacz też

31 października 2011
Przegląd linków CC #9

W tym tygodniu przegląd linków ma dwie części. Poza przeglądem bieżących linków prezentujemy kilka ciekawych pozycji z konferencji Open Education, która odbywa się właśnie w Park City w Stanach Zjednoczonych.

1. W tygodniku „Polityka” ukazał się wywiad z profesorem Lawrancem Lessigiem „o tym, że dzisiejsze prawo autorskie sprzyja jego łamaniu i czy czeka nas internetowy 11 września”. Prof. Lessig opowiada też o nowych modelach gospodarki, które tworzą się w sieci, a wobec których sprzeciwiają się tradycyjni wydawcy.

2. Fundacja Panoptykon pisze o planowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumieniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z dostawcami usług internetowych dotyczącym ścigania za naruszenia prawa autorskiego w sieci. List sprzeciwu wobec porozumienia podpisały już: Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska, Internet Society Poland oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. List do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PDF).

3. W Narodowym Instytucie Audiowizualnym odbyła się dwudniowa (27-28.10) konferencja Kultura 2.0, w tym roku poświęcona edukacji medialnej. Podczas pierwszego dnia konferencji bardzo często pojawiała się kwestia prawa autorskiego, równocześnie wiele z prezentowanych projektów otwarcie podkreślało rolę stosowania w nich wolnych licencji. Mamy nadzieję, że dobre praktyki z takich projektów pozarządowych jak Szkoła z Klasą 2.0 czy Akademia Orange będą wdrażane również w projektach publicznych.

Otwarta Edukacja

1. Zaczniemy od końca. Wykład zamykający nt. polityki tworzenia otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych prowadził Cable Green, dyrektor Creative Commons ds. edukacji, który w swym wystąpieniu zacytował Carolinę Rossini „W przyszłości, przeciwieństwem otwartości, nie jest zamknięte. Jej przeciwieństwem jest zepsute („In the future, the opposite of open isn’t closed. The opposite of open is broken.”). Wykład można obejrzeć w serwisie YouTube, prezentację w serwisie Slideshare.

2. Gdy kończył się Open Access Week, zainspirowani nim uczestnicy konferencji ogłosili na marzec 2012 (5-10 marca) pierwszy Open Education Week, którego organizatorami jest OpenCourseWare Consortium, w partnerami m.in. światowe Creative Commons. Polskie Creative Commons oraz Koalicja Otwartej Edukacji wstępnie zadeklarowały organizację tygodnia w kraju.

4. Kolejnym projektem, który miał swoją premierę na konferencji jest OER Evidence Hub, strona poświęcona zbieraniu i mapowaniu projektów otwartych zasobów edukacyjnych z całego świata oraz ich promowaniu. Możemy w niej przeszukiwać projekty zasobów wg. typu lub tematów.

5. 1 listopada UNESCO uruchomi swoją nową platformę poświęconą Otwartym Zasobom Edukacyjnym tworzonym przez tę organizację. Platforma będzie skupiać się na zasobach oraz na promocji otwartej polityki dot. zasobów kształtowanej w UNESCO oraz Commonwealth Of Learning (COL).

5. Dziś w „pierwszą fazę działania” wszedł serwis Open Course Library, projekt zawierający 81 kursów na poziomie pre-college (odpowiadający różnym stopniom przygotowywania do egzaminów na studia). Materiały te mogą być wykorzystywane do realizacji innych kursów lub przedmiotów szkolnych.

Zobacz też

22 września 2011
Przegląd linków CC#4

Kolejny przegląd linków o wolnych licencjach, otwartych zasobach edukacyjnych i prawie autorskim przed Wami.

1. Fundacja Panoptykon opublikowała podczas konferencji Internet na rozdrożu swój raport „Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych”. W raporcie możemy przeczytać m.in. o stanie regulacji w zakresie odpowiedzialności pośredników za treści publikowane w sieci oraz egzekwowaniu praw autorskich. Cały raport dostępny jest na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa, na stronie konferencji można obejrzeć również jego prezentację w wykonaniu Katarzyny Szymielewicz (Panoptykon) i Marcina Cieślaka (ISOC Polska) oraz nagrania i prezentacje z pozostałych wystąpień.

2. Pozostając przy konferencjach, we wtorek 27 września Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania organizuje konferencję „Rola innowacji projektów open source w polskiej gospodarce”, podczas której wystąpią m.in. wicepremier Waldemar Pawlak oraz szef Free Software Foundation Europe Karsten Gerloff.

3. Wolne i Otwarte oprogramowanie to również główny temat wystawy organizowanej przez Brytyjski Instytut Sztuki. Collaboration and freedom – The world of free and open source art to tytuł kolekcji i wystawy, którą możemy oglądać w sieci. Wywiady z artystami oraz „eksponaty” możemy podziwiać na stronie instytutu.

4. Komisja Europejska 20 września podpisała protokół ustaleń, na mocy którego biblioteki, wydawcy, autorzy oraz reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania uzgodnili pakiet zasad umożliwiających europejskim bibliotekom i innym instytucjom kulturalnym digitalizację i udostępnianie w internecie książek i czasopism naukowych o wyczerpanym nakładzie. Więcej o ustaleniach Komisji można przeczytać w komunikacie prasowym.

Zobacz też

5 września 2011
Internet na rozdrożu – konferencja o regulacjach Internetu

Fundacja Panoptykon oraz Internet Society Polska organizują 20 września konferencję Internet na rozdrożu – Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport diagnozujący główne problemy prawne dot. sieci.

Celem konferencji jest zebranie najważniejszych głosów w debacie na temat wyzwań dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej. Spotkanie ma doprowadzić do dyskusji nad zasadami, na jakich należy oprzeć regulację Internetu, aby zagwarantować neutralność sieci i poszanowanie praw podstawowych. W konferencji wezmą udział m.in. Piotr „Vagla” Waglowski, Igor Ostrowski, Minister Anna Streżyńska (UKE) oraz Minister Wojciech Wiewiórowski (GIODO). Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. kwestie odpowiedzialności za treści w internecie oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji i zasobów publicznych. Co raz więcej państw (ostatnio Włoski urząd statystyczny) wybierają do tego wolne licencje Creative Commons.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w godzinach 11:00-17:00 w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkołe Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, w Warszawie. Aby wziąć udział w konferencji należy napisać na adres wolnyinternet@panoptykon.org

Zobacz też