27 stycznia 2012
Stanowisko części Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie ACTA

Niektóre organizacje z Koalicji Otwartej Edukacji w tym Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i ICM UW (obie organizacje partnerskie Creative Commons Polska) opracowały wspólne stanowisko w sprawie podpisania przez polski rząd Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA).

Stanowisko podpisały również Collegium Artium,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nowe Media, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Zdaniem tych organizacji Polska nie powinna ratyfikować ACTA bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących możliwego ograniczenia praw podstawowych obywateli lub innowacyjności oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych.

  1. Uważamy, że konsultacje społeczne przeprowadzone w sposób niepubliczny (w zamkniętym gronie 27 wybranych podmiotów w połowie 2010 roku) nie zapewniają odpowiedniej partycypacji obywateli w podjęciu decyzji o podpisaniu ACTA. Z uwagi na zmiany w samym porozumieniu, których dokonano po konsultacjach, oraz obawy wyrażane w tym roku przez organizacje społeczne uczestniczące w grupie „Dialog” (spośród których część jest członkami naszej Koalicji), niezbędne są ponowne konsultacje dokumentu.
  2. Uważamy, że zarzuty wobec ACTA dotyczące potencjalnych zagrożeń dla praw podstawowych obywateli, są na tyle poważne, że wymagają rzetelnego, publicznego wyjaśnienia. Oczekujemy, że rząd przedstawi ekspertyzy, na których opiera swoją decyzję o gotowości podpisania ACTA i podda je konsultacjom społecznym.
  3. Kontrowersje wokół ACTA oraz trwające obecnie protesty – na niespotykaną dotychczas skalę, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące własności intelektualnej oraz społeczeństwa cyfrowego – wskazują na konieczność szerszej debaty na temat realizowanego przez polskie państwo modelu regulacji własności intelektualnej, w tym systemu praw autorskich. Uważamy, że taka debata publiczna, zakończona sformułowaniem jasnej strategii rządowej dotyczącej regulacji własności intelektualnej, a może nawet podpisaniem „Paktu dla internetu”, jest niezbędna. Strategia pozwoliłaby uniknąć sytuacji takich jak obecna, w której kluczowe decyzje są podejmowane bez konsultacji ze społeczeństwem

Pełne stanowisko do pobrania w PDFODT

Zobacz też