24 stycznia 2012
Stanowisko przeciw ACTA

Creative Commons Polska jest przeciwne wprowadzaniu rozwiązań, które oddalają nas od wprowadzania lepszego, nowoczesnego prawa autorskiego które będzie godzić interesy twórców i odbiorców kultury. Podpisanie przez Polskę ACTA zamyka wiele możliwości dyskusji i wprowadzania oczekiwanych społecznie rozwiązań. ACTA powiela i wzmacnia trend ochrony dotychczasowych modeli biznesowych i egzekucji praw zamiast dostrzegać i próbować godzić nowe procesy zarówno twórcze jak i biznesowe dziejące się dzięki otwartości sieci internetowej. Konieczność znalezienia takiej równowagi i rozwiązań zauważa samo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zgadzamy się ze stanowiskiem naszej organizacji partnerskiej Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

Pozostajemy przeciwni podpisaniu przez Polskę ACTA i uważamy, że przy tylu zastrzeżeniach co do założeń i treści porozumienia, niezbędne jest najpierw ich rzetelne wyjaśnienie. Konsultacje społeczne są pierwszym krokiem do rozwiązania konfliktu w duchu idei otwartego rządu. Jednocześnie życzymy sobie i wszystkim szybkiego i pokojowego rozwiązania tej sytuacji.

Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form wandalizmu i przemocy – w szczególności włamywania się na strony rządowe lub prywatne konta urzędników.Pragniemy też zaznaczyć, że kwestia ACTA dowodzi konieczności szerszej dyskusji o kwestiach dotyczących własności intelektualnej oraz dostępu i korzystani z treści w społeczeństwie cyfrowym. Celem takiej dyskusji powinno być określenie modeli zarządzania własnością intelektualną i obiegiem treści w sposób inny, niż poprzez coraz silniejsze egzekwowanie praw własności intelektualnej w ich obecnym kształcie.

Uważamy, że zarówno brakujący proces konsultacji jak i zakres porozumienia ACTA stoi w sprzeczności z tak podstawymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju dla kraju jak Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Oczekujemy rozmowy na temat zrównoważonych zasad egzekwowania praw własności intelektualnej zapowiadanej w podpisanym przez Premiera Pakcie dla Kultury. Chęć podpisania przez polski rząd ACTA oddala nas od dyskusji na temat rewizji praw własności intelektualnej, w tym szczególnie ważnego dla internetu prawa autorskiego.
Więcej informacji o ACTA oraz protestach znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.  Kluczowe dokumenty i strony WWW dotyczące ACTA zbieramy wspólnie na padzie Centrum Cyfrowego. Polecamy również dzisiejszy wpis na blogu Artura Kurasińskiego, który opisuje szerszy kontekst kulturalno-biznesowy ACTA.

Zobacz też