2 listopada 2011
Po konferencji European Cultural Commons

W ramach polskiej prezydencji w UE, Europeana i Biblioteki Narodowa zorganizowały konferencję dotyczącą strategii wobec kulturalnego dobra wspólnego (Cultural Commons), która jest ważną częścią Agendy Cyfrowej 2020. W konferencji brali udział Justyna i Alek z Creative Commons Polska, poniżej podsumowanie i materiały z wydarzenia.

Konferencja „European Cultural Commons” służyła wypracowaniu koncepcji, która mogłaby posłużyć jako wspólny mianownik dla działań europejskich instytucji kultury. Co ciekawe, za taką koncepcję uznano ideę dobra wspólnego – pozwalającą myśleć o treściach dziedzictwa przechowywanych przez instytucje kultury w Europie jako o wspólnym zasobie. Zbieżność nazwy z Creative Commons jest nieprzypadkowa i ważna – myślenie o „European Cultural Commons” przez czołowe europejskie instytucje, jak Europeana, to ważny sygnał dla zwolenników wolnej kultury.

Na konferencji szczególnie warta polecenia była prezentacja Michaela Edsona ze Smithsonian Institution, który pokazywał jak
zoperacjonalizować to pojęcie do kilkunastu elementów składowych takiego kulturowego commons. Wspólne określenie takich części składowych i standardów jest niezbędne, by idea European Cultural Commons była czymś więcej niż tylko ogólnym hasłem.

Nagrania z paneli i wystąpień dostępne są na kanale YouTube, wszystkie prezentacje na stronie Europeany. Konferencja najprawdopodobniej doczeka się kontynuacji podczas następnej prezydencji unijnej, która obejmie Dania.

Zobacz też