6 listopada 2011
Przegląd linków CC #10

1. Niecałe dwa miesiące po Creative Commons Global Summit, na którym powstała koncepcja School Of Open (Szkoły Otwartości) w P2P Univiersity ruszyło pierwszych 5 kursów o otwartości: Public Domain Detective, How to Effecitvly Use a Wiki, Context of Open, Concept od „The Commons”, Open Detecitve. Więcej o School of Open już niebawem w osobnym poście.

2. Kolejna bardzo dobra wiadomość z Brukseli, po rekomendacjach dot. digitalizacji dzieł o wyczerpanym nakładzie, Komisja Europejska przyjęła zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie UE do wzmożenia wysiłków w zakresie digitalizacji dorobku kulturowego oraz włączenia sektora prywatnego w ten proces. Komisja rekomenduje umieszczenie w internecie większej ilości materiałów chronionych prawami autorskimi i materiałów o wyczerpanym nakładzie; oraz do dostosowania krajowych przepisów lokalnych, tak aby zapewnić długoterminową ochronę materiałów cyfrowych. Materiały mają być udostępniane za pośrednictewam Europeany.

3. UNESCO i COL (Commonwealth Of Learning) opublikowały rekomendacje dla polityki otwartych zasobów w szkolnictwie wyższym. Rekomendacje kładą bardzo duży nacisk na jakość zasobów oraz systematyczne tworzenie zasobów przez instytucje publiczne. Rekomendacje będą promowane podczas World OER Congress (20-22 czerwca 2012) w Paryżu, podczas którego UNESCO i COL będą namawiać uczestniczące państwa do podpisania deklaracji na rzecz wdrażania Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

4. Podczas zakończonego właśnie Mozilla Festival w Londynie dzięki współpracy kilkudziesięciu autorów i mediów takich jak BBC, Guardian, The New York Times, rozpoczęto prace nad książką – poradnikiem dla dziennikarzy pracujących z danymi. Data Driven Journalism zainicjowany przez Open Knowledge Foundation zbiera informacje o tym jak pozyskiwać, przetwarzać, analizować, publikować i wykorzystywać dane w dziennikarstwie. Aktualny stan prac można zobaczyć tutaj, a więcej o projekcie na stronie Data Driven Journalism.

5. Cory Doctorow na łamach Locus Magazine postuluje zaprzestanie mówienia o regulacjach prawa autorskiego, którego każda zmiana radykalnie wpływa na wszystkie działania prowadzone w internecie. Zamiast tego nowe regulacje powinny być wprost nazywane regulacjami Internetu. Doctorow opisując historię ostatnich kilkunastu lat prawa autorskiego zauważa, że próby jego regulacji nie tylko przestają być efektywne zarówno dla twórców jak i odbiorców, ale też negatywnie wpływają życie społeczne odbywające się w sieci.

Zdjęcie aut. Monica’s Dad, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Zobacz też