9 października 2015
Tekst prawny CC0 dostępny w wersji polskiej

pobrane

Wyjście poza mechanizmy licencyjne i wprowadzenie wzorca oświadczenia, który ma doprowadzić do zrzeczenia się praw autorskich w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo było bardzo ważnym krokiem dla ruchu Creative Commons. Dlatego z radością informujemy, że od dzisiaj tekst prawny Creative Commons Zero 1.0 Universal jest dostępny w języku polskim. Oznaczenie przez autora dzieła znakiem CC0 ma sygnalizować, że utwór został przeniesiony do domeny publicznej.

Na gruncie polskiego prawa autorskiego stosowanie mechanizmu Creative Commons Zero wzbudza duże kontrowersje, m.in ze względu na brak możliwości pełnego zrzeczenia się praw autorskich i pokrewnych. Z drugiej strony CC0 jest szczególnie ważny dla instytucji kultury, które udostępniając zdigitalizowane dziedzictwo kultury współpracują z flagowym projektem Komisji Europejskiej – portalem Europeana.

Dziś o godz. 12:00 w ramach zebrania naukowego pt. “Granice prawa autorskiego – licencja CC0″ w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ (Józefa 19, Kraków) będziemy dyskutować na temat prawnych i społecznych aspektów mechanizmu Creative Commons Zero, wyzwaniach związanych z uwalnianiem publicznych zasobów kultury oraz możliwych rozwiązaniach problemów prawnych związanych ze stosowaniem mechanizmu CC0.

Spotkanie rozpocznie wystąpienie dra Alka Tarkowskiego – koordynatora Creative Commons Polska, dyrektora Centrum Cyfrowego: Projekt Polska, dotyczące idei i kontekstu powstania mechanizmu Creative Commons Zero (CC0). W drugiej części spotkania wykład dotyczący prawnych aspektów stosowania CC0 wygłosi dr Piotr Wasilewski, adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ i koordynator prawny Creative Commons Polska w latach 2005-2006.

Spotkanie odbywa się w ramach obchodów dziesiątej rocznicy powstania Creative Commons Polska.

Zobacz też

2 sierpnia 2015
Przegląd linków CC #179

W połowie października w Seulu spotka się globalna społeczność Creative Commons (zjazdy CC odbywają się co dwa lata), a najważniejsze wykłady wygłoszą: Lila Tretikov, dyrektorka zarządzająca Wikimedia Foundation, prof. Yochai Benkler, profesor prawa, autor książek o prawie i ekonomii dzielenia się, europosłanka Julia Reda zajmująca się europejską reformą prawa autorskiego oraz Ryan Merkley dyrektor Creative Commons.

Otwarta edukacja

1. W połowie kwietnia 2016 roku jedna z najważniejszych konferencji poświęconych otwartej edukacji, zwłaszcza tej akademickiej, będzie odbywać się w Krakowie. Akademia Górniczo-Hutnicza, jedyna polska uczelnia należącą do Open Education Consortium (dawniej Open Courseware Consortium) będzie gościć doroczny zjazd tej ogromnej sieci uniwersytetów i szkół wyższych z całego świata, które od lat tworzą i udostępniają otwarte zasoby edukacyjne i kursy.

2. 75 amerykańskich uczelni łączy się w, na razie wirtualną, sieć poświęconą otwartym podręcznikom akademickim. Open Textbooks Network zainicjowane na Uniwersytecie stanowym Minnestoty poświęcone jest pracy i wymianie doświadczeń w obniżaniu kosztów pomocy naukowych dla studentów i tworzeniu otwartych alternatyw do drogich podręczników, które w USA stanowią sporą część budżetu poświęcanego na wyższe wykształcenie.Otwarty Podręcznik ilustracja

3. Z ciekawością śledzimy projekt DigiLit Leicester, w ramach którego powstaje właśnie sieć otwartych szkół.  Szkoły, które włączyły się do sieci będą wspólnie wspierać się w podnoszeniu kompetencji TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne), a w szczególności tych związanych z prawem autorskim i wykorzystywaniem oraz tworzeniem otwartych zasobów edukacyjnych.

4. W sieci dostępny jest już najnowszy numer  czasopisma naukowe poświęconego otwartym praktykom edukacyjnym Open Praxis. W 7 numerze znajdziemy m.in. artykuł o doświadczeniach z remiksowania kursów online przez różnych prowadzących oraz roli międzynarodowego ruchu na rzecz otwartego rządu Open Government Partnership w otwieraniu zasobów edukacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Otwarta kultura

5. Mechanizm CC0 co raz skuteczniej rozprzestrzenia się wśród instytucji kultury. W Stanach Zjednoczonych metadane swojej kolekcji przekazała (dokładnie tłumacząc dlaczego) MoMA czyli Museum of Modern Art. (więcej…)

Zobacz też

22 lutego 2015
Przegląd linków CC #166

Otwarta edukacja

1. Otwartość nauki to nie tylko dostępność do treści naukowych to również otwarte, nowoczesne praktyki dydaktyczne, o tych pisze w swojej książce pt. „Nowoczesna dydaktyka akademicka” dr Błażej Sajduk z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Książka została wydana na licencji CC BY-NC-SA i jest dostępna zarówno jak PDF jak i wersja interaktywna. Gorąco polecamy!

2. Tony Bates w jednym poście daje dokładny przegląd zalet oraz problemów jako można napotkać wdrażając otwarte podręczniki akademickie, otwarte dane i otwarty proces badawczy. Polecamy zaczynającym lub zainteresowanym rozpoczęciem pracy z OZE na uczelni.

3. Nie do końca w temacie otwartych zasobów edukacyjnych: ważny głos na temat technologii w edukacji, która często opisywana jako kluczowa dla zmniejszania nierówności społecznych, często wcale tak nie działa. Alex Beard zwraca wręcz uwagę na niektóre wdrożenia nowych technologii, które mogą pogłębiać nierówności miedzy uczniami.

4. Dobry uzupełnieniem poprzedniej wiadomości jest inicjatywa Commonwealth of Learning, które w Indiach uruchamia otwarte masowe kursy dla rolników, które będą prowadzone przez telefon (głosowo). Technologia to tylko medium, które powinno dostosowywać się do naszych potrzeb.

Otwarta nauka

Open Data portal o Natural History Musuem

5. W piątek 20 lutego obchodzony był dzień otwartych danych, a takie święta najlepiej uczcić premierą nowych serwisów, które je wykorzystują. Tak zrobiło amerykańskie Natural History Museum, które przedstawia swoje dane na temat 2,7 milionów z 80 milionów gatunków stworzeń żyjących na ziemi, których dane posiada muzeum. Dane dostępne są na licencji CC Zero, a sam serwis wykorzystuje zestaw otwartego oprogramowania, CKAN dla bazy danych, OpenStreetMap do prezentacji lokalizacji skąd pochodzą dane. (więcej…)

Zobacz też

29 marca 2014
Przegląd linków CC #126

NYPL CCO map collection1. Biblioteka Publiczna Nowego Jorku udostępniła 20 000 map z domeny publicznej, równolegle udostępniając je również na licencji Creative Commons Zero (tam, gdzie cześć praw nadal przysługiwałaby bibliotece). Mapy dostępne są przez stronę cyfrowej kolekcji, a aby je pobrać w wysokiej jakości musimy założyć tam konto i skorzystać z usługi Wrapper, która ułatwia wykorzystanie map min. w Open Street Map.

2. Etyka a różnice między różnymi licencjami? Tak, warto nad tym również się czasem zastanowić dlatego polecamy artykuł na OER Research Hub Robba Foorwa, który rozważa jakie pytania etyczne powinni stawiać sobie badacze zajmujący się otwartością i otwartymi zasobami?

3. Licencje Creative Commons Uznanie autorstwa zostały wpisane, jako obowiązkowe do użycia w programie wspierania innowacyjnych ścieżek zawodowych Departamentu Pracy USA wartym 150 milionów dolarów,

4. Na OpenSource.com wywiad z edukatorem i autorem książki używaniu otwartego oprogramowania w edukacji Chris’em Whittumem, który opowiada o tym jak jaki potencjał edukacyjny ma open source w szkole.

5. W ubiegłym tygodniu minęło 10 lat od wydania w sieci książki Wolna Kultura, prof. Lawrence’a Lessiga, współzałożyciela Creative Commons.

6. Na łamach Huffington Post raperka Kellee Maize opisuje swoje doświadczenia i elementy sukcesu na rynku muzycznym w tym użycie do promocji dzielenia się swoją muzyką na licencjach Creative Commons (Uznanie autorstwa). Muzyczka tłumaczy dlaczego użycie licencji jest znacznie lepsze, od powszechnego rozdawania muzyki za darmo, które nie daje żadnych praw odbiorcom.

7. Świadectwa o tym dlaczego warto w publikowaniu naukowym porzucić warunek NC (Użycie niekomercyjne) i używać w pełni wolnych licencji pojawiają się w wielu miejscach np. ostatnio na blogu Gary;ego F. Daught’a, który promuje Open Access w naukach religii i teologii.

8. Otwarte formy produkcji wiedzy wyrażają się w najróżniejszy sposób, jednym z ciekawszych ostatnio są maratony tłumaczeń tzw. Translate-a-thon, podczas którego wolontariusze podczas weekendowej imprezy tłumaczą materiały dla grupy organizacji pozarządowych.

Zobacz też

21 października 2012
Stanowisko Centrum Cyfrowego w sprawie zgodność z polskim prawem licencji CC0

Centrum Cyfrowe, instytucjonalny partner Creative Commons Polska po raz drugi staje w obronie licencji Creative Commons CC0 (Public Domain Dedication). Po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa Kultury i Dzieidzictwa Narodowego (PDF) na pierwsze pismo (PDF) w sprawie krytyki przez MKiDN licencji CC0 Centrum przygotowało kolejne stanowisko. Pismo zawiera obszerne wyjaśnienia dotyczące bieżącej współpracy MKiDN oraz polskich instytucji kultury z Fundacją Europeana.

(więcej…)

Zobacz też

15 lipca 2012
Stanowisko Centrum Cyfrowego w sprawie Europeany i CC Zero

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska przygotowało stanowisko będące odpowiedzią, jako instytucji partnerskiej Creative Commons w Polsce, na “Rekomendacje MKiDN w sprawie sposobu współpracy z Fundacją Europeana po 1 lipca 2012 roku” (PDF). W opublikowanych 21 czerwca 2012 rekomendacjach MKiDN uznaje za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero.

Jako instytucja partnerska Creative Commons Centrum podkreśla, że mechanizm CC0 nie jest niezgodny z polskim prawem autorskim – a jego stosowanie nie powoduje naruszenia polskiego prawa. Nie ma zatem podstaw, by rezygnować z udostępniania Europeanie w sposób otwarty metadanych będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wykorzystując do tego celu mechanizm CC0.

Stanowisko obejmuje następujące rekomendacje: (więcej…)

Zobacz też

6 maja 2012
Przegląd linków CC #34

Po długim weekendzie i dwutygodniowej przerwie powraca przegląd linków:

1. New York Times po raz kolejny w ostatnich miesiącach pisze o rozwoju Otwartych Zasobów Edukacyjnych i nowoczesnej edukacji, która opiera się o dostęp do treści online. Tymczasem debata w Polsce o wolnych podręcznikach w programie Cyfrowa Szkoła skupia się na razie na protestach wydawców, którzy chcą zbojkotować konkurs.

2. British Council we współpracy z Google do swego serwisu wideo dodał ostatnio specjalną kolekcję 80 odrestaurowanych filmów dokumentalnych i propagandowych tworzonych od II Wojny Światowej do lat 60-tych. Filmy dostępne są na licencji Creative Commnos Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych.

3. Bard wolnego internetu Dan Bull dotarł ze swoim singlem Sharing is Carring wydanym na CC0 na 9 miejsce listy BBB UK Independent. Utwór w sieci dostępny chociażby tu.

4. Kto tak jak i my nie mógł być w zeszłym miesiącu na konferencji Open Coursware Consortium w Cambridge o otwartych zasobach edukacyjnych w szkolnictwie wyższym może teraz zapoznać się ze wszystkimi prezentacjami online.

5. Debata wokół modelu Open Access weszła w bardzo ciekawą fazę dzięki m.in. decyzji uniwersytetu Harvarda o promocji wśród swoich naukowców otwartego trybu publikacji z racji na koszty dostępu do tradycyjnych subskrypcji czasopism. Ciekawą analizę sytuacji można przeczytać również na stronach London School of Economics. Patrics Dunleavy opisuje jak konserwatywne wydawnictwa doprowadziły do sytuacji, w której część czasopism i artykułów w ogóle przestała być cytowana.

6. Biblioteka uniwersytetu Harvarda, która silne promuje w.w. politykę open access otworzyła również swoje zasoby metadanych wypuszczając na licencji CC0 jedną z największych otwartych kolekcji opisów bibliograficznych.

7. Australijski urząd zajmujący się edukacją zawodową otworzył na licencji CC BY-ND zawartość wszystkich kursów jakie prowadzi online.

Zobacz też