22 lutego 2015
Przegląd linków CC #166

Otwarta edukacja

1. Otwartość nauki to nie tylko dostępność do treści naukowych to również otwarte, nowoczesne praktyki dydaktyczne, o tych pisze w swojej książce pt. „Nowoczesna dydaktyka akademicka” dr Błażej Sajduk z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Książka została wydana na licencji CC BY-NC-SA i jest dostępna zarówno jak PDF jak i wersja interaktywna. Gorąco polecamy!

2. Tony Bates w jednym poście daje dokładny przegląd zalet oraz problemów jako można napotkać wdrażając otwarte podręczniki akademickie, otwarte dane i otwarty proces badawczy. Polecamy zaczynającym lub zainteresowanym rozpoczęciem pracy z OZE na uczelni.

3. Nie do końca w temacie otwartych zasobów edukacyjnych: ważny głos na temat technologii w edukacji, która często opisywana jako kluczowa dla zmniejszania nierówności społecznych, często wcale tak nie działa. Alex Beard zwraca wręcz uwagę na niektóre wdrożenia nowych technologii, które mogą pogłębiać nierówności miedzy uczniami.

4. Dobry uzupełnieniem poprzedniej wiadomości jest inicjatywa Commonwealth of Learning, które w Indiach uruchamia otwarte masowe kursy dla rolników, które będą prowadzone przez telefon (głosowo). Technologia to tylko medium, które powinno dostosowywać się do naszych potrzeb.

Otwarta nauka

Open Data portal o Natural History Musuem

5. W piątek 20 lutego obchodzony był dzień otwartych danych, a takie święta najlepiej uczcić premierą nowych serwisów, które je wykorzystują. Tak zrobiło amerykańskie Natural History Museum, które przedstawia swoje dane na temat 2,7 milionów z 80 milionów gatunków stworzeń żyjących na ziemi, których dane posiada muzeum. Dane dostępne są na licencji CC Zero, a sam serwis wykorzystuje zestaw otwartego oprogramowania, CKAN dla bazy danych, OpenStreetMap do prezentacji lokalizacji skąd pochodzą dane.

6. Jak otwierać dostęp do danych? Kilka rekomendacji dla nauki przygotowanych RECODE na łamach Uwolnij Naukę.

7. Serwis Otwarta Nauka przeprowadził wywiad z prof. Michałem Kleiberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk na temat otwartego dostępu oraz przyszłości komunikacji naukowej.

Prawo autorskie

8. We wtorek 17 lutego Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę RPO na pkt. 3 artykułu 115 ustawy o prawie autorskim, tym samy TK opowiedział się za łatwiejszym i szerokim ściganiem naruszeń praw autorskich, również tych niejasno określonych (co zaskarżał właśnie RPO). Niestety wyrok TK nie rozwiewa wcale wątpliwości istniały do tej pory co do tego co jest czynem karalnym. Możemy się zatem spodziewać większej liczby trudnych spraw sądowych w niedalekiej przyszłości.

 

Zobacz też