4 marca 2013
Przegląd linków CC #74

Poza listą numerowaną specjalne ogłoszenie. W ciągu ostatniego tygodnia uruchomione zostały dwa nowe przeglądy linków: o e-learningu prowadzony przez Centrum e-learningu Akademii Górniczo Hutniczej oraz skupiony na otwartej edukacji przegląd na stronach Koalicji Otwartej Edukacji. Polecamy je bardzo serdecznie razem z przeglądem Creative Commons o CC i prawie autorskim.

1. Podczas zbliżającego się wielkimi krokami Tygodnia Otwartej Edukacji (11-15 marca) odbędzie się masa ciekawych wydarzeń m.in. cykl webinariów poświęconych otwartości w edukacji i różnym apsektom prawnym i technicznym otwartych zasobów. Pełna lista wydarzeń na stronie tygodnia.

2. Podczas Tygodnia Otwartej Edukacji swoją premierę będzie miała gotowa już „School of Open” projekt społecznościowego e-learningu realizowany przez P2P University oraz Creative Commons.

School of Open Project Showcase from Creative Commons on Vimeo.

3. 4 marca w siedzibie ZAIKS o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie pod tytułem „Dostęp do kultury w świetle prawa autorskiego” poświęcone m.in. dozwolonemu użytkowi. (więcej…)

Zobacz też

22 kwietnia 2012
Przegląd linków CC #33

1. 23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a 26 kwietnia  Światowy Dzień Własności Intelektualnej, hasła własność intelektualna (intelectual property) i prawa autorskie stały się ciągu ostatnich lat bardzo kontrowersyjne, a ostatnio kontrowersje spotęgował spór o ACTA. Tym bardziej warto odnotować co będzie się dziać podczas wydarzeń wokół tych dni m.in. w Warszawie na konferencji IP Summit wystąpią Helena Rymar, prawniczka CC i Alek Tarkowski, koordynator CC Polska. Jutro w siedzibie ZAIKS-u Dzień Otwarty i debata „W obronie kreatywności”.

2. OpenStudy to serwis społecznościowy do wspólnej edukacji, pozwala łączyć się w grupy studentom uczącym się podobnych rzeczy na całym świecie. Treści generowane przez  użytkowników licencjonowane są na CC Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych – Na Tych Samych Warunkach. Niedawno serwis uruchomił również swój projekt SmartScore czyli alternatywy do ocen i odznak (ang. badges), który ma pozwalać na identyfikowanie kompetencji zdobywanych przez studentów.

3. Amerykańska fundacja Achive zajmująca się reformą programową edukacji w USA opublikowała ciekawe i proste narzędzie do ewaluacji jakościowej i identyfikacji Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kontekście ich zgodności z podstawami programowymi różnych programów edukacji w różnych stanach. OER Rubrics składa się z 7 rubryk, których opisy znajdziecie w tych wideo, same tabele w pliku PDF, a kod narzędzia na repozytorium w serwisie GitHub.

Achieve OER Rubrics and Evaluation Tool Virtual Tour from Achieve on Vimeo.

(więcej…)

Zobacz też

23 lutego 2012
Jakie prawo autorskie po ACTA? Debata w Zachęcie

Partnerzy Creative Commons Polska: Centrum Cyfrowe i ICM UW oraz Fundacja Nowoczesna Polska i Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na debatę Prawo autorskie po ACTA? Tematem spotkania będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce. Podczas debaty będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym, dlaczego prawo autorskie nie nadąża za rozwojem świata cyfrowego oraz omówimy konkretne propozycje regulacji prawnych, które odpowiadałyby zmieniającej się rzeczywistości – chroniły prawa autorów i twórców, ale jednocześnie dawały szeroki dostęp do treści społecznych i kulturowych. Z racji na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrację pod adresem prawopoacta.evenea.pl

(więcej…)

Zobacz też