5 marca 2013
MediaLog – konkurs o edukacji medialnej

Serwis Edukacja Medialna fundacji Nowoczesna Polaka zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w konkursie MediaLog, który ma na celu zachęcenie młodzieży do rozwijania kompetencji medialnych i informacyjnych oraz podejmowania twórczych działań z wykorzystaniem mediów.

Zadaniem konkursowe polega na przygotowaniu pomysłu na reklamę Internetu. Reklama może być przygotowana w dowolnej formie, np. podcastu, bloga, filmu, strony internetowej lub infografiki. Oceniane będą skuteczność zastosowanych technik reklamowych, oryginalność podejścia do tematu i wykorzystanie multimediów. Prace na konkurs można nadsyłać do 6 maja 2013 roku. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 maja.

Autorów 10 najlepszych prac Fundacja Nowoczesna Polska zaprosi na warsztaty w MultiCentrum warszawskiej Mediateki START-META, na których będzie można zaprogramować robota, stworzyć własną animację i remiks.

Konkurs jest prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach programu Akademia Orange. Szczegóły przebiegu i regulamin konkursu są dostępne na stronie http://edukacjamedialna.edu.pl/info/konkurs/

Zobacz też