4 marca 2013
Przegląd linków CC #74

Poza listą numerowaną specjalne ogłoszenie. W ciągu ostatniego tygodnia uruchomione zostały dwa nowe przeglądy linków: o e-learningu prowadzony przez Centrum e-learningu Akademii Górniczo Hutniczej oraz skupiony na otwartej edukacji przegląd na stronach Koalicji Otwartej Edukacji. Polecamy je bardzo serdecznie razem z przeglądem Creative Commons o CC i prawie autorskim.

1. Podczas zbliżającego się wielkimi krokami Tygodnia Otwartej Edukacji (11-15 marca) odbędzie się masa ciekawych wydarzeń m.in. cykl webinariów poświęconych otwartości w edukacji i różnym apsektom prawnym i technicznym otwartych zasobów. Pełna lista wydarzeń na stronie tygodnia.

2. Podczas Tygodnia Otwartej Edukacji swoją premierę będzie miała gotowa już „School of Open” projekt społecznościowego e-learningu realizowany przez P2P University oraz Creative Commons.

School of Open Project Showcase from Creative Commons on Vimeo.

3. 4 marca w siedzibie ZAIKS o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie pod tytułem „Dostęp do kultury w świetle prawa autorskiego” poświęcone m.in. dozwolonemu użytkowi.

4. Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca 2013 w Kinie Iluzjon w Warszawie. Uroczystą część, która rozpocznie się o godzinie 10, otworzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Weźmie w niej udział także Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski. Zainteresowani pierwszym posiedzeniem mogą przesyłać maile ze zgłoszeniem do 18 marca 2013 r. na adres dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl. W mailu prosimy zawrzeć:

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy Forum podejmą temat dotyczący wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce). Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg spotkania na stronie internetowej www.prawoautorskie.gov.pl.

5. Przedstawiciele środowisk akademickich i pozarządowych uczestniczących w procesie dialogu „Licences for Europe” w ramach Grupy Roboczej 4. (zajmującej się kwestią eksploracji tekstu i danych – text and data mining) opublikowali list do Komisji Europejskiej. W liście wyrażają swoje zaniepokojenie zaplanowanym przebiegiem prac : „Wbrew nazwie prowadzonego procesu, środowiska badawcze i technologiczne zostały zaangażowane w proces, którego wynik został z góry ustalony – ma być nim licencjonowanie, traktowane jako jedyne dostępne rozwiązanie problemów związanych z eksploracją tekstów lub danych”.

6. Podczas World Summit Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz UNESCO przyznały nagrodę za produkt edukacyjny dekady serwisowi VideoLectures.net oferującemu  już 16,442 wideo z wykładów i lekcji akademików i nauczycieli z całego świata.

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca 2013 w Kinie Iluzjon w Warszawie. Uroczystą część, która rozpocznie się o godzinie 10, otworzy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Weźmie w niej udział także Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski.

7. W Educase artykuł o tym dlaczego przez 10 lat Otwarte Zasoby Edukacyjne rozwijają się świetnie, ale nie tam gdzie zaczynały czyli w środowisku akademickim.

Zobacz też