4 marca 2013
Richard Stallman w Polsce

13 marca (środa) o godzinie 18:00, wspólnie z Internet Society Polska, organizujemy w naszej siedzibie spotkanie z Richardem Stallmanem. Twórca projektu GNU i prekursor otwartości w oprogramowaniu będzie porozmawiać o wpływie usług sieciowych na wolność użytkowników (How do network services affect freedom for the users of computing?)

Tego samego dnia o 12:00 na Politechnice Warszawskiej Stallman wygłosi wykład „Wolne społeczeństwo cyfrowe”, który będzie głębszą refleksję nad pytaniem o dobre i złe strony cyfrowego uczestnictwa w kulturze. Wykład będzie miał miejsce o godzinie 12:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Wykład będzie transmitowany na stronie RMS2013.pl.

Dwa dni później,  (15 marca) Stallman weźmie udział w Studenckim Festiwalu Informatycznym organizowanym na AGH w dniach 14-16 marca, gdzie o godz. 17:30 wygłosi wykład o celach i filozofii Ruchu Wolnego Oprogramowania.

Richard Stallman jest wizjonerem, który w pierwszej połowie lat 80 zapoczątkował potężny dziś ruch wolnego oprogramowania. Narzędzia stworzone w ramach projektu GNU posłużyły jako baza do stworzenia systemu operacyjnego GNU/Linux, są też wykorzystywane przez większość oprogramowania stanowiącego szkielet współczesnego internetu.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – prosimy o wcześniejszą rejestrację, by pomóc nam w dokładniejszym przewidzeniu liczby gości.  Dyskusja, podczas której każdy z Was bedzie mógł zabrać głos, będzie prowadzona w języku angielskim.

Wieczorna dyskusja będzie drugim otwartym spotkaniem RMSa tego dnia w Warszawie – w samo południe będzie można wysłuchać jego wykładu na Politechnice Warszawskiej na temat Wolnego Społeczeństwa Cyfrowego. Więcej informacji na temat wcześniejszego wykładu można znaleźć na stronie RMS2013.pl.

Zdjęcie. Richard Stallman at Marlboro College. Aut. Jared and Corin, na Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach

Zobacz też