12 października 2016
W 2017 roku będziemy rozmawiać o otwartych zasobach, globalnie

W 2017 roku będziemy rozmawiać o otwartych zasobach, globalnie

Stolica Słowenii, Ljubljana, będzie w przyszłym roku konkurować ze stolicą RPA, Kapsztadem o tytuł światowej stolicy otwartych zasobów edukacyjnych. W pierwszym mieście, we wrześniu odbędzie się tam drugi kongres UNESCO o otwartej edukacji. Podczas pierwszego została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument, który zachęcał państwa członkowskie by finansując materiały edukacyjne od razu je otwierały. W drugim, w marcu odbędzie się,  15 lat po podpisaniu deklaracji o otwartych zasobach edukacyjnych, konferencja Open Education Consortium (do 17 września można składać jeszcze propozycje wystąpień).

Według UNESCO otwarte zasoby edukacyjne wspierają realizację jednego z najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju w obszarze edukacji czyli zapewnienie integracji i równego dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie. Prezydent Słowenii ogłaszając na zgromadzeniu ogólnym ONZ kongres przypomniał, o tym jak ważne jest wspieranie nowoczesnej i możliwie elastycznej (dzięki otwartym zasobom) edukacji, we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.

Kongres odbędzie się w dn. 18-20 września 2017. UNESCO już teraz zachęca nie tylko by eksperci i ekspertki ds. edukacji rezerwowali sobie tę daty na przyjazd, ale by wypełnili ankietę dotycząca polityk wdrażania i wspierania OZE na świecie (w jęz. angielskim). W szczególności UNESCO na głosy aktorów takich jak administracja publiczna, organizacje reprezentujące grupy zawodowe i środowiska edukacyjne. Poza ankietą UNESCO organizuje również regionalne konsultacje przed kongresem (europejskie odbędą się w lutym 2017 na Malcie, która w tym czasie będzie piastować prezydencję UE).

Zdjęcie aut. MemoryCatcher, Creative Commons Zero.

 

Zobacz też

12 listopada 2013
Przegląd linków CC #108

1. Francuska ministra kultury i komunikacji Aurélie Filippetti uruchomiła w ubiegłym tygodniu szereg inicjatyw mających na celu promowanie otwartości w sektorach kreatywnym i kultury we Francji. Wśród inicjatyw (zorganizowanych we współpracy z francuskim Creative Commons oraz Open Knowledge Foundation) są działania na rzecz domeny publicznej, promocji otwartych licencji (m.in. wspólne kursy i szkolenia w 2014) oraz otwieranie danych sektora kultury. Pełna informacja (w języku francuskim) dostępna tutaj.Aurélie Filippetti / Open Knowledge Foundation / CC BY

2.  Instytutu Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO opublikowało raport o otwartych zasobach edukacyjnych w Polsce, o zagrożeniach oraz i ich potencjalnych możliwościach rozwoju.

3. Wikimedia Polska zaprasza na uroczyste zakończenie konkursu Wiki Lubi Zabytki 2013, 16 listopada zaprasza do lokalu Państwomiasto (Andersa 29, Warszawa) od godz. 18:00.

4. Wikimedia Foundation wraz z  grupą nauczycieli i redaktorów Wikipedii projektuje nową organizację Wiki Education Foundation, która przejmie zadania Fundacji Wikimedia w zakresie działań edukacyjnych (na razie współpracy z szkołami i uniwersytetami w USA i Kanadzie).

5. Choć po angielsku, to świetnie przygotowany przegląd i wstęp do otwartych zasobów edukacyjnych na Edutopia. (więcej…)

Zobacz też

6 listopada 2013
New UNESCO report on OER in Poland

New country report on Open Educational Resources in Poland has been published by Institute of Information Technologies in Education UNESCO (IITE). Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities ( PDF) is a review of projects and policies of public institutions and non-governmental organisations. Report written by Karolina Grodecka ( e -Learning Center of AGH University of Science and Technology) and Kamil Śliwowski (Digital Center) covers public (top down) ICT and OER initiatives in public education and non-governmental (bottom-up) OER projects and initiatives like promotion and lobbing actions.

Publication focuses a lot on story of Polish Coalition of Open Education and Digital School, first nationwide and complete for all school levels and subjects program creating open school textbooks. Both projects are characteristic of the Polish OER field and aroused international interest over last years. Especially Digital School program which consists of three components and open textbooks was the smallest but the most controversial and difficult one. Two years long, both closed and public consultations did not close the critique from commercial publishers who mostly boycotted the program. But what this report also covers, even independent OER projects (besides the biggest like Polish Wikipedia or very popular public domain digital library wolnelektury.pl) struggle for outreach to teachers. Lack of public, systematic support for teachers and NGO projects on how to implement and sustain creation and dissemination of resources is one of most important barriers for wide OER implementation.

Despite the language barrier, Poland in last years become very active in OER area, both „importing” projects and resources from english-speaking countries (there is Polish foundation running Khan Academy translations and making their own videos) and exporting some ideas. Coalition for Open Education and Creative Commons Poland are trying to show best practices form Poland and some projects like edukacjamedialna.edu.pl are starting to create second language versions of their resources. More about most important and interesting project are presented in the report and on mentioned institution webpages.

Report (PDF), published as part of series form Institute of Information Technologies in Education UNESCO about Brazil, China, Lithuania and Russia was created in co-operation with authors affiliate institutions (AGH University of Science and Technology and Digital Center) and Polish Coalition for Open Education.

Zobacz też

5 listopada 2012
Przegląd linków CC #60

1. Polecamy wywiad z Fredem Muldererem, dyrektorem UNESCO ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych, na stronie elearningeurope, w którym Fred opowiada o doświadczeniach UNESCO w promocji otwartej edukacji i zasobów.

2. Infografika o postępach w tworzeniu otwartych podręczników akademickich w USA.

3. Open Access prosto wyjaśnione w komiksie/animacji wideo? Proszę bardzo!

4. Na blogu KOED-u możemy przeczytać o rekomendacjach dotyczących otwierania nauki i edukacji opracowanych podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbyło się w dniach 26-28 września 2012 roku w Sopocie. Wnioski z dyskusji panelowej zostały opracowane w postaci poniższych rekomendacji.

5. Source to wspólny projekt Fundacji Knight i Mozilli z działy OpenNews poświęcony wspieraniu dziennikarstwa opartego na danych, rozwijaniu zbierania danych i budowy aplikacji i oprogramowania . Na razie projekt zawiera kilka zestawów danych, przykłady wykorzystania i pierwsze poradniki.

6. Ciekawa choć krytyczna opinia Davida Crottiego na temat używania różnych licencji CC w publikacjach Open Access. David pisze o obawach, w których wolno dostępne artykuły mogą wzmocnić największych pośredników jak Elsewir zamiast powodować powstawanie nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań.

7. Na koniec trochę dla rozrywki i dla edukacji polecamy dyskusję na forum Instytutu Ludwiga Von Misesa na temat anarcho-kapitalistycznej analizy licencji Creative Commons.

Zobacz też

25 czerwca 2012
Przegląd linków CC #41

1. Centrum Cyfrowe opublikowało podsumowanie warsztatów na temat reformy prawa autorskiego organizowanych przez MAiC, w których jako współprzewodnicząca brała udział prawniczka Centrum i Creative Commons Polska, mec. Helena Rymar. Jednym z głównych postulatów strony społecznej podczas warsztatów była legalizacja niekomercyjnego wykorzystania i przetwarzania utworów.

2. W unijnej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w czwartek większość jej członków zagłosowało za opcją odrzucenia ACTA i głosowania plenarnego w tej sprawie już w lipcu.

3. Kongres UNESCO o Otwartych Zasobach Edukacyjnych nie był jedynym wydarzeniem tej organizacji związanym z otwartością. Miesiąc wcześniej podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego w Genewie opracowano podczas warsztatów rekomendacje na temat polityki adopcji i internacjonalizacji otwartych zasobów edukacyjnych.

3. Podczas kongresu David Porter, a wcześniej również Scott Leslie zaczęli pracę nad zbieraniem ekonomicznych argumentów za otwartymi zasobami edukacyjnymi i szerzej otwartością. Sporo materiałów możecie znaleźć już teraz na tej wiki. Tymczasem UNESCO niebawem zaprezentuje swój raport „A business Case for OER”.

(więcej…)

Zobacz też

24 czerwca 2012
Otwarte Zasoby Edukacyjne: w standardzie. Relacja z kongresu UNESCO

„10 lat temu Otwarte Zasoby Edukacyjne były marzeniem, dziś ruch jest obecny na całym świecie. W ciągu dziesięciu lat stanie się standardowym rozwiązaniem” tak prof. Fred Mulder, dyrektor UNESCO ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych podsumował rozwój ruchu, którego spotkanie właśnie zakończyło się w Paryżu. Podczas kongresu obył się panel o stanie otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce, oraz sesja regionalna dot. europy z udziałem polskiego przedstawiciela.Panel na kongresie UNESCO o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Karolina Grodecka, Bożena Bednarek Michalska, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski

Kongres UNESCO skupiony był na adopcji przez rządy krajowe strategii wspierania i tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych. Podobny wydźwięk ma treść deklaracji Paryskiej (PDF) ogłoszonej podczas kongresu. Przygotowania deklaracji odbywały się podczas 6 regionalnych spotkań na całym świecie z udziałem przedstawicieli rządów, podczas kongresu zespół ekspertów przygotował ostateczną wersję, która ma na celu możliwie szerokie przyjęcie przez kraje o różnych potrzebach, przy równoczesnej zgodzie na wsparcie podstawowych kwestii: promocję wiedzy i zrozumienia OZE oraz wolnych licencji, wspieranie strategii i polityk narodowych w tym otwierania zasobów powstających z funduszy publicznych, wspieranie badań nad tematem otwartych zasobów, większe zaangażowanie w tworzenie zasobów w różnych językach oraz dla różnych kontekstów kulturowych, umożliwianie łatwiejszego wyszukiwania i ponownego wykorzystania otwartych zasobów.

Paryski kongres składał się z dwóch części: kongresowej oraz otwartego seminarium i prezentacji projektów. Część kongresowa skupiała się na regionalnych panelach z udziałem przedstawicieli rządów. Podczas europejskiego panelu projekt Cyfrowa Szkoła (więcej…)

Zobacz też

18 czerwca 2012
Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Już za trzy dni w Paryżu wystartuje światowy kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych organizowany przez UNESCO, podczas którego odbędzie się panel o OZE w Polsce z udziałem Bożeny Bednarek-Michalskiej (KOED), Karoliny Grodeckiej (AGH), wiceministra Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego oraz Alka Tarkowskiego (Centrum Cyfrowe, Creative Commons Polska).

Podczas kongresu przedstawiona zostanie Paryska Deklaracja Otwartych Zasobów Edukacyjnych, która ma wspierać narodowe strategie tworzenia, promowania OZE oraz projektów mających na celu wyrównywanie szans w dostępie do zasobów za pomocą sieci i narzędzi ICT. Przez dwa dni trwania kongresu odbywać się będzie też prezentacja projektów i inicjatyw Otwartych Zasobów Edukacyjnych z całego świata (Open Seminar and Exhibiton).

Panel dotyczący Polski „Open Education in Poland: State of Play” współorganizowany jest przez Koalicję Otwartej Edukacji i organizacje członkowskie. Podczas sesji zaprezentowany zostanie m.in. program Cyfrowa Szkoła i koncepcja otwartych, cyfrowych podręczników, które w jego ramach powstaną oraz rekomendacje KOED-u dotyczące realizacji komponentu e-podręcznik Cyfrowej Szkoły.

Kongres odbywa się w dziesiątą rocznicę UNESCO Forum, podczas którego stworzony został termin OER (Open Educational Resources – Otwarte Zasoby Edukacyjne). Pełen program tegorocznego kongresu dostępny jest tutaj (PDF).

Bieżące relacje z kongresu możecie śledzić na kontach twitter lub identi.ca Creative Commons PolskaCentrum Cyfrowego. Tag kongresu to #oerkongres. Na bieżąco dostępny będzie również streaming z obu równoległych tracków konferencji: kongres: track 12, Open Seminar and Exhibiton track 12.

Zobacz też

17 czerwca 2012
Przegląd linków CC #40

1. W dniu obchodów naszych urodzin (14.06) kilka osób postanowiło „otworzyć” swoje zasoby. Z radością gratulujemy tego kroku cytowanemu tu często Piotrowi Peszko i jego blogowi (od czwartku na licencji CC Uznanie Autorstwa) oraz Dominice Palecznej (której blog dostępny jest teraz na licencji CC Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach).

2. Już za trzy dni w Paryżu wystartuje światowy kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych organizowany przez UNESCO, podczas którego odbędzie się również panel o OZE w Polsce z udziałem Bożeny Bednarek-Michalskiej (KOED), Karoliny Grodeckiej (AGH), wiceministra Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego oraz Alka Tarkowskiego (CC Polska). Śledźcie nas na twitterze po bieżące relacje z kongresu.

3. Natomiast już jutro (20 czerwca) po raz dziewiąty obchodzone będzie ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Święto ma na celu promowanie czytelnictwa i idei bookcrossingu (czyli nieodpłatnym przekazywaniu książek najczęściej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach dla kolejnych czytelników). (więcej…)

Zobacz też

26 lutego 2012
Przegląd linków CC #25

1. Saylor Foundation ogłosiła zwycięzców pierwszego Open Textbook Challange, autorzy najlepszych otwartych (licencja CC BY) podręczników otrzymają po 20 000 dolarów. Równocześnie ruszyła druga edycja konkursu która potrwa do 31 maja.

2. Kolejna ważna książka dla debatujących nad przyszłością prawa autorskiego i polityki. Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice to najnowsza publikacja profesora Yale University Julie E.Cohen. Poprzednio polecaliśmy Wam książkę Philippe Aigrain’a Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age, jeśli nie macie czasu jej przeczytać polecamy wideo z seminarium z autorem w Berkman Center for Internet and Society.

3. UNESCO przedstawiło nowe logo Otwartych Zasobów Edukacyjnych którego będzie używać w swoich projektach. Logo na licencji CC BY-ND można adaptować i tłumaczyć.

4. Piotr Peszko, bloger prowadzący serwis blog.2edu.pl i organizator konferencji educamp założył serwis Cyfrowa Szkoła poświęcony nowym technologiom. Mamy nadzieję, że będzie również śledził losy rządowego programu o tej samej nazwie.

5. Open Knowledge Foundation zaprezentowało kompletną wersje Open Data Handbook 1.0, nad którą prace ruszyły w listopadzie podczas festiwalu Mozilli w Londynie. Książka zmaga się z opisem problemów prawnych, społecznych i technicznych związanych z dostępem do danych publicznych.

6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapowiedziało kontynuację debaty o ACTA która teraz dotyczyć będzie regulacji prawnych internetu: 5 marca w Centrum Nauki Kopernik odbędą się warsztaty m.in. dotyczące o tym jak powinna wyglądać umowa między twórcami, pośrednikami a odbiorcami, demokracji 2.0 i pokoleniu „dzieci sieci”.

Zobacz też

8 stycznia 2012
Przegląd linków CC #18

1. Zaostrza się „walka” o SOPA/PIPA, kontrowersyjne regulacje w USA mające zezwolić m.in. na blokowanie stron w ramach walki z piractwem. W zeszłym tygodniu powstała Net Coalition grupa zrzeszająca firmy internetowe przeciwne tym rozwiązaniom. W jej skład wchodzą m.in. Google, Facebook, Yahoo, Mozilla, Wikimedia Foundation, Twitter. Tymczasem twórca think-tanku liberalnego Cato Institute przeprowadził analizę wykazującą, że badani na które powołują się organizacje zbiorowego zarządzania prawami w USA lobbujące za SOPA są wysoce błędne lub nieprawdziwe. Głównym argumentem zwolenników SOPA jest ilość miejsc pracy, która znika w wyniku piractwa, wg. Cato, nic takiego się nie dzieje, a SOPA nic by w tej kwestii nie zmieniła.

2. Hiszpański rząd zatwierdził nową legislację, która umożliwi blokownie stron internetowych podejrzanych o handel pirackimi materiałami w ciągu dziesięciu dni od decyzji. Ma być to wykonywane  przez nowo powstałą instytucję odpowiedzialną za nadzór nad dostawcami usług internetowych. Podobne rozwiązanie planują wprowadzić Stany Zejdnoczone (SOPA), równocześnie próbując narzucać je innym krajom (Hiszpania, Wielka Brytania) pod groźbą umieszczenia ich na czarnej liście partnerów handlowych.

3. UNESCO opublikowało ciekawy dla Polski (z racji na podobne działania m.in. Koalicji Otwartej Edukacji) raport o Otwartych Zasobach Edukacyjnych w Brazylii. Książkę „Open Educational Resources in Brazil: State-of-the-Art, Challenges and Prospects for Development and Innovation” można pobrać ze strony UNESCO.

4. Deweloperzy Moziili, którzy w zeszłym roku zaprezentowali świetną wtyczkę do przeglądarek OpenAttribute ułatwiającą cytowanie i poprawne oznakowywanie materiałów ze stron wykorzystujących otwarte licencje zaprezentowali kolejną wyróżniającą wyniki wyszukiwania w google z otwartymi zasobami.

5. Mozilla ogłosiła wersję 2.0 swojej licencji na oprogramowanie. Nowa wersja jest krótsza i prościej napisana, choć dodaje kompatybilność z licencjami Apache i GPL.

Zobacz też