4 November 2012
Wolne licencje w programie Obserwatorium Kultury MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło kolejny nabór wniosków do programu grantowego na badania kultury pt. Obserwatorium Kultury, którego celem jest diagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej. W tym roku w regulaminie programu znalazły się precyzyjne wymogi publikacji wszystkich materiałów, wyników na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, a kodu oprogramowania na licencji AGPL4. Obserwatorium Kultury to kolejny po Edukacji Kulturalnej, program MKiDN promujący otwarte rozwiązania w tym licencje Creative Commons.

Paragraf 26 regulaminu, o zobowiązaniach beneficjentów programu brzmi:

1. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska2 dotyczącej danych oraz wszelkich powstałych na ich podstawie opracowań i baz danych – o ile są objęte działaniami w ramach dofinansowanego zadania.

2. W przypadku gdy dofinansowanie ministra przekracza 50% budżetu zadania beneficjent jest zobowiązany do bezpłatnego udzielenia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska3 dotyczącej wykorzystania wytworzonych w trakcie realizacji zadania kwestionariuszy badawczych

3. Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na licencji AGPL4 oprogramowania komputerowego powstałego w ramach dofinansowanego zadania.

Zobacz też