24 czerwca 2012
Otwarte Zasoby Edukacyjne: w standardzie. Relacja z kongresu UNESCO

„10 lat temu Otwarte Zasoby Edukacyjne były marzeniem, dziś ruch jest obecny na całym świecie. W ciągu dziesięciu lat stanie się standardowym rozwiązaniem” tak prof. Fred Mulder, dyrektor UNESCO ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych podsumował rozwój ruchu, którego spotkanie właśnie zakończyło się w Paryżu. Podczas kongresu obył się panel o stanie otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce, oraz sesja regionalna dot. europy z udziałem polskiego przedstawiciela.Panel na kongresie UNESCO o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Karolina Grodecka, Bożena Bednarek Michalska, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski

Kongres UNESCO skupiony był na adopcji przez rządy krajowe strategii wspierania i tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych. Podobny wydźwięk ma treść deklaracji Paryskiej (PDF) ogłoszonej podczas kongresu. Przygotowania deklaracji odbywały się podczas 6 regionalnych spotkań na całym świecie z udziałem przedstawicieli rządów, podczas kongresu zespół ekspertów przygotował ostateczną wersję, która ma na celu możliwie szerokie przyjęcie przez kraje o różnych potrzebach, przy równoczesnej zgodzie na wsparcie podstawowych kwestii: promocję wiedzy i zrozumienia OZE oraz wolnych licencji, wspieranie strategii i polityk narodowych w tym otwierania zasobów powstających z funduszy publicznych, wspieranie badań nad tematem otwartych zasobów, większe zaangażowanie w tworzenie zasobów w różnych językach oraz dla różnych kontekstów kulturowych, umożliwianie łatwiejszego wyszukiwania i ponownego wykorzystania otwartych zasobów.

Paryski kongres składał się z dwóch części: kongresowej oraz otwartego seminarium i prezentacji projektów. Część kongresowa skupiała się na regionalnych panelach z udziałem przedstawicieli rządów. Podczas europejskiego panelu projekt Cyfrowa Szkoła oraz polityka otwartości była prezentowana przez wiceministra Administracji i Cyfryzacji Igora Ostrowskiego. Odbywał się również panel o otwartych zasobach w Polsce, w którym brali udział Bożena Bednarek-Michalska (KOED), Karolina Grodecka (AGH), Alek Tarkowski (CC Polska) i Kamil Śliwowski (CC Polska). Podczas panelu została zaprezentowana działalność Koalicji Otwartej Edukacji, program Cyfrowa Szkoła oraz problemy i szanse wolnych e-podręczników, które mają w nim powstać. Program Cyfrowa Szkoła, a zwłaszcza sposób tworzenia w nim otwartych podręczników budzi spore zainteresowanie z innych krajów.

Spośród prezentowanych podczas kongresu projektów warto wspomnieć o edX, wspólnej inicjatywie uniwersytetu Harvarda i Massachusetts Institute od Technology, która budzi również ogromne zainteresowanie z uniwersytetów z całego świata, które chciałby współpracować z tą platformą. Profesor Anant Agarwal, który prezentował edX stwierdził, że celem MIT-u i Harvardu jest uczenie miliarda ludzi online. Aktualnie MIT pracuje nad wyborem licencji na treści z tego serwisu, a do końca roku ma opublikować jako open source kod całego oprogramowania. edX i inne platformy nauczania online MIT-u należą do czołówki jeśli chodzi o głębokość i jakoś analizy wszelkich danych o sposobach uczenia się i korzystania z serwisów, co pozwala im udoskonalać kursy nawet co tydzień. Innym ważnym projektem jest OpenLearn z brytyjskiego Open University, który daje aktualnie dostęp do 600 kursów o niezwykle bogatych zasobach w bardzo wielu formatach (od tekstów, przez wideo, prezentacje po interaktywne mindmapy i aplikacje).

Materiały pokongresowe, zdjęcia i prezentacje można znaleźć na stronie UNESCO.

Fotografia aut. Davide Storti, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Zobacz też