21 października 2012
Stanowisko Centrum Cyfrowego w sprawie zgodność z polskim prawem licencji CC0

Centrum Cyfrowe, instytucjonalny partner Creative Commons Polska po raz drugi staje w obronie licencji Creative Commons CC0 (Public Domain Dedication). Po otrzymaniu odpowiedzi z Ministerstwa Kultury i Dzieidzictwa Narodowego (PDF) na pierwsze pismo (PDF) w sprawie krytyki przez MKiDN licencji CC0 Centrum przygotowało kolejne stanowisko. Pismo zawiera obszerne wyjaśnienia dotyczące bieżącej współpracy MKiDN oraz polskich instytucji kultury z Fundacją Europeana.

(więcej…)

Zobacz też

27 stycznia 2012
Stanowisko części Koalicji Otwartej Edukacji w sprawie ACTA

Niektóre organizacje z Koalicji Otwartej Edukacji w tym Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i ICM UW (obie organizacje partnerskie Creative Commons Polska) opracowały wspólne stanowisko w sprawie podpisania przez polski rząd Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA).

Stanowisko podpisały również Collegium Artium,  Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Nowe Media, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie EBIB, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Zdaniem tych organizacji Polska nie powinna ratyfikować ACTA bez przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących możliwego ograniczenia praw podstawowych obywateli lub innowacyjności oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. (więcej…)

Zobacz też