18 października 2013
Creative Commons i reforma prawa autorskiego

Dwa dni temu Creative Commons opublikowało stanowisko w kwestii reformy prawa autorskiego, będące efektem trwającej niemal rok wewnętrznej debaty na temat związków między promowaniem otwartego licencjonowania i zabieganiem o reformę prawa.

Projekt Creative Commons jest od samego początku związany ze staraniami, by zreformować prawo autorskie. Założyciele Creative Commons wierzyli, że prawo autorskie straciło powiązanie z tym, w jaki sposób ludzie dzielą się treściami w Sieci. Licencje CC powstały jako sposób na rozwiązanie tego problemu.

Tocząca się przez ostatni rok dyskusja dotyczyła tego, czy zadaniem organizacji Creative Commons jest być wyłącznie opiekunem zestawu licencji CC, czy też wspierać szerzej kulturę partycypacji, dla której licencje są tylko jednym z narzędzi. Innymi słowy, czy licencje CC są celem samym w sobie, czy też narzędziem służącym innym celom – przede wszystkim zmianie obowiazującego prawa autorskiego.

Oddziały Creative Commons, rada oraz członkowie zespołu Creative Commons pracowali przez ostatni rok, aby wypracować powyższe stanowisko. Dyskusję zapoczątkowaliśmy podczas Globalnego Kongresu o Własności Intelektualnej i Interesie Publicznym w 2012 roku w Rio de Janeiro, w trakcie którego przedstawiciele ponad dwudziestu narodowych oddziałów CC wzięło udział w spotkaniu, którego jednym z inicjatorów było CC Polska. Jak się okazało, wielu koordynatorów Creative Commons – oraz organizacji partnerskich CC w których pracują – jest zaangażowanych w reformę prawa autorskiego. Jednak podejmując te działania musieli dotychczas “zdejmować czapkę CC”.

To wydało nam się zbędne, gdyż rozwijanie narzędzi pozwalających dobrowolnie dzielić się  kulturą oraz działanie na rzecz reformy przestarzałych przepisów to dwie strony jednej monety. Na skutek spotkania poprosiliśmy Creative Commons o wyjaśnienie polityki organizacji w zakresie angażowania się członków CC w działania związane z reformą  prawa autorskiego.

Członkowie CC raz jeszcze spotkali się w Buenos Aires w sierpniu 2013, aby porozmawiać o pozycji Creative Commons w stosunku do reformy prawa autorskiego. Ponad 100 członków oraz sympatyków wzięło udział w jednodniowej konferencji poprzedzającej zjazd CC (pisaliśmy o tym na stronie Centrum Cyfrowego). Podczas tego wydarzenia grupa działaczy CC dopracowała szkic stanowiska, który został przedstawiony zarządowi, pracownikom i społecznośći CC. (więcej…)

Zobacz też

6 września 2013
Relacja z międzynarodowego zjazdu Creative Commons

Dwa lata po międzynarodowym zjeździe Creative Commons w Warszawie, kolejny ściągnął aktywistów ruchu oraz amerykańską centralę do Buenos Aires (w którym aktualnie trwa zima). Tegoroczny zjazd pod tytułem „What we share” rozpoczął się od mini konferencji poświęconej roli ruchu CC w działaniach na rzecz reformy prawa autorskiego. Kolejne trzy dni były zaś mieszanką wymiany doświadczeń, prezentacji planowanych projektów oraz omawianiu współpracy między tzw. Affiliates (krajowe Creative Commons, jak np. CC Polska czy CC Argentyna) i tzw. Headquaters czyli amerykańskiej organizacji pozarządowej Creative Commons, która odpowiada za utrzymanie całej infrastruktury technicznej i prawnej licencji.

CC Summit workshop

Zjazd w tym roku zgromadził ok 350 osób, które uczestniczyły w kilkudziesięciu wydarzeniach podzielonych na 3 sesje i szereg tematów kluczowych, takich jak strategia CC, otwarte zasoby edukacyjne, czy reforma prawa autorskiego.

Z prezentacji i warsztatów warto odnotować bardzo sprawny rozwój projektu School of Open, w ramach którego powstają bardzo różnorodne kursy online o otwartości prowadzone społecznościowo. Centrala CC rozpoczęła również pracę na zebraniem materiałów edukacyjnych na temat licencji CC i domeny publicznej produkowanych prze krajowe CC. Materiały te będą zebrane w postaci tzw. toolkits i tłumaczone na różne języki. Podczas zjazdu omawiano również nowy europejski projekt CC na rzecz wsparcia polityk wdrażania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Unii Europejskiej. Projekt prowadzi Alek Tarkowski z Creative Commons Polska. Kamil Śliwowski prowadził zaś warsztat na temat „mitów” o otwartych zasobach i tego jak je efektywnie tłumaczyć i zwalczać (notatki dostępne są tutaj). Warsztaty te będę kontynuowane w ramach w.w. projektu europejskiego.

Zjazd dowiódł, że równolegle do działań w kluczowych obszarach, takich jak polityki publiczne, otwarte zasoby edukacyjne czy edukacja otwartościowa, partnerzy CC na całym świecie prowadzą całą gamę ciekawych i skutecznych projektów. W Południowej Afryce trwają w wielu krajach prace związane z integracją licencji CC z systemem zbiorowego zarządu, rozwijają się projekty wolnokulturowe czy sondujące biznesowy wymiar licencjonowania CC>

(więcej…)

Zobacz też