26 sierpnia 2014
Otwarte licencje w projekcie – jak je efektywnie zastosować? cz. 1

W skrócie (jeśli nie masz czasu przeczytać całego tekstu)

– coraz więcej programów grantowych punktuje wyżej projekty, które publikują w otwarty sposób swoje rezultaty lub wręcz wymagają takiej publikacji,

– aby spełnić te wymogi sprawdź na jakiej licencji jesteś zobowiązany publikować swoje zasoby i dostosuj do niej zapisy prawno-autorskie w umowach w swojej organizacji,

– jeśli masz wybór i zastanawiasz się, którą licencję wybrać skorzystaj z tego narzędzia, ale pamiętaj że tylko wolne licencje (CC BY, CC BY-SA i kompatybilne) dają najszersze możliwości wykorzystania Twoich zasobów np. włączanie ich do Wikipedii

– publikując materiały zadbaj o odpowiednie oznaczenie licencji oraz dostępność publikacji, nie używaj technologii, które utrudniają dostęp osobom niepełnosprawnym (np. flash), pamiętaj o opisach tekstowych materiałów graficznych i wideo, jeśli publikujesz coś w druku lub zewnętrznych mediach zadbaj by odpowiednio oznaczone i dostępne treści znalazły się również na Twojej stronie,

– ekipa Creative Commons Polska odpowiada na Wasze pytania mailowo pod adresem cc @ creativecommons.pl i udziela wielu porad osobiście. Co środę Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi telefoniczny dyżur porad prawnych dotyczących prawa autorskiego.

Otwartość w organizacjach pozarządowych

Po wakacjach zacznie się kolejny sezon grantowy. W konkursach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademii Orange, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Patriotyzmu Jutra Muzeum Historii Polski  i wielu innych otwartość rezultatów projektu doceniana jest w dwojaki sposób. Niektóre z nich na etapie oceny wniosków grantowych przyznają dodatkowe punkty przyznawanych za „uwolnienie” efektów projektu. Inne stawiają twarde wymogi dotyczące warunków prawno-autorskich na jakich powinny być dostępne rezultaty projektu – tu część warunki określa opisowo, a część wprost rekomenduje konkretne licencje Creative Commons. Obok wymogów związanych z prawem autorskim co raz częściej, co bardzo nas cieszy, znajdują się również wymogi dot. dostępności technologicznej publikacji np. zgodność ze standardami WCAG. W odróżnieniu jednak od warunków sprawozdawczości czy rozliczenia finansowego, oceny otwartości projektu i jego dostępności technologicznej nie da się dokonać tak łatwo. Często miewają z tym problem obie strony, przyznająca grant i realizująca za te pieniądze działania organizacja. Podpowiadamy jak najefektywniej wykorzystać wolne i otwarte licencje w projektach nie tylko aby spełnić wymogi konkursu, ale również tak aby zwiększyć potencjał naszych działań.

Licencje w publikacjach NGO

Po pierwsze formalności

Zależnie od wymogów grantodawcy w określony sposób dokumentujemy projekt, rozliczamy go, dbamy o standardy których wymaga. To naturalne, skoro finansuje nasze działania projektowe. W większości przypadków dzieje się to za środki publiczne, więc powinno zależeć nam wszystkim na ich odpowiednim spożytkowaniu. Jednym z co raz popularniejszych wymogów jest publikacja rezultatów/efektów projektu na odpowiedniej licencji lub warunkach prawno-autorskich. Co to oznacza? Zwykle wystarczy aby wszystkie utworu publikowane w ramach projektu (treści na stronie, raporty, zdjęcia, zasoby edukacyjne, filmy wideo) zostały opublikowane w sieci (dostępne za darmo) i udostępnione na odpowiedniej licencji np. Creative Commons Uznanie autorstwa. W praktyce będzie to wymagać od grantobiorcy podstawowej świadomości prawa autorskiego, przynajmniej na tyle by zlecając takie produkty czy wykonując je z osobami spoza organizacji np. wolontariuszami uregulować kwestie prawne umową z przeniesieniem praw autorskich lub licencją.

Jaka licencja? (więcej…)

Zobacz też

12 września 2013
Ruszyła V edycja Akademii Orange

Fundacja Orange zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w piątej edycji Akademii Orange (w tym roku pod hasłem „Nakręć się na kulturę”) czyli do programu nowoczesnej edukacji kulturalnej. Fundacja przyznaje granty na innowacyjne projekty, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Po raz piąty również, Akademia zachęca do otwierania zasobów projektów, które finansuje na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Akademia Orange V edycja (więcej…)

Zobacz też

5 września 2012
Wystartowała IV edycja Akademii Orange

Fundacja Orange zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w czwartej edycji Akademii Orange czyli do programu nowoczesnej edukacji kulturalnej. Fundacja przyznaje granty na innowacyjne projekty, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Po raz czwarty również, Akademia zachęca do otwierania zasobów projektów, które finansuje na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Wnioski można składać do 3 października 2012 r.

(więcej…)

Zobacz też

19 lipca 2011
Akademia Orange

Akademia Orange

Akademia Orange – program grantowy edukacji kulturalnej

Licencja: CC-BY

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które zachęcają do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kulturze. Odbyły się już dwie edycje Akademii, w drugiej edycji Akademii Fundacja Orange wsparła  42 projekty, wszystkie z nich zobowiązały się również do publikacji materiałów powstałych podczas realizacji na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.  Projekty działające w ramach Akademii realizowane są przez partnerstwa dwóch organizacji, dzięki czemu różne instytucje maja okazję współpracować i wymieniać się wiedzą. Materiały powstające w projektach są bardzo zróżnicowane i można szukać ich na stronach organizacji oraz na platformie Akademii w dziale Projekty.

Dlaczego Creative Commons?

Jak można przeczytać na stronie Akademii „Ważnym założeniem programu Akademia Orange jest dzielenie się wiedzą. Chcemy, by nagrodzone projekty nie miały charakteru jednorazowego, ale tworzyły pewną strukturę, która może być wykorzystywana, rozwijana i modyfikowana. Na podstawie już zrealizowanych projektów w przyszłości inne organizacje mogą powtórzyć niektóre elementy lub całe działania w swojej praktyce. Animatorzy mogą się wzajemnie inspirować, tworząc wspólnie bazę wiedzy, komentując swoje projekty, adaptując je do nowych warunków.” Licencja CC BY, którą muszą być objęte materiały powstające w ramach projektów finansowanych przez Fundację Orange (organizatora Akademii) daje możliwość dowolnego wykorzystania materiałów jedynie pod warunkiem podania Autora wykorzystywanego dzieła. Fundacja Orange jest również członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzesza organizacje działające na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Zobacz też

2 czerwca 2010
Catalyst Grants – Creative Commons dla otwartości i innowacyjności

Creative Commons uruchomiło wczoraj program grantowy Catalyst Grants (w wl. tłumaczeniu Granty katalizatorowe) w ramach którego chce zebrać i rozdać 100.000 dol. amerykańskich wynalazcom, animatorom kultury, innowacyjnym nauczycielom i naukowcom na całym świecie.

Wnioskodawcy mogą szukać finansowania na działania, które są zgodne z misją Creative Commons „wspierania kreatywności (kulturalnej, edukacyjnej, naukowej) przykładowo mogą to być projekty promowania i wdrażania narzędzi CC, licencji i technologii oraz w celu wsparcia budowy i pracy społeczności, które chcą stworzyć coś w otwartym modelu.

Propozycje swoich projektów można składać do 30 czerwca, po ocenie wniosków składanych przez oddziały i światową społeczność CC, wybrane projekty otrzymają dofinansowanie wysokości  1.000$ –  10.000$ na wprowadzenie swoich pomysłów w życie. Finansowanie nie może być wykorzystane do lobbingu, typowej działalności oddziałów CC na świecie (np. organizacji Salonu CC  czy tłumaczenia licencji itp.) ani wyłącznie do tworzenia dzieł na licencjach Creative Commons. Wnioski (w dowolnej ilości) mogą składać organizacje i instytucje z całego świata. Więcej o programie grantowym oraz pierwszych złożonych projektach można przeczytać na stronie creativecommons.org.

Zobacz też