5 września 2012
Wystartowała IV edycja Akademii Orange

Fundacja Orange zaprasza organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w czwartej edycji Akademii Orange czyli do programu nowoczesnej edukacji kulturalnej. Fundacja przyznaje granty na innowacyjne projekty, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Po raz czwarty również, Akademia zachęca do otwierania zasobów projektów, które finansuje na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Wnioski można składać do 3 października 2012 r.

„Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promujemy otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.

Granty przyznawane są w ramach dwóch ścieżek: autorskiej – na realizację własnych pomysłów organizacji (na terenie całej Polski) oraz inspirowanej – na realizację projektu wg. jednego z blisko 120 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl (w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, podkarpackim, lubuskim). Kwota dofinansowania w tym roku wynosi do 30 000 zł.

W trzech edycjach Akademii Orange przyznano granty na łączną kwotę 4,5 miliona złotych, zrealizowano 126 projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło łącznie ponad 15 000 dzieci i młodzieży. Wyniki i efekty tych projektów można zobaczyć na stronie Akademii.

Więcej informacji o Akademii Orange: www.akademiaorange.pl

Zobacz też