29 stycznia 2012
Przegląd linków CC #21

1.  BitTorrent uznawany jest przez przemysł muzyczny za jedno z czołowych zagrożeń równocześnie dla tysięcy niezależnych muzyków i wydawnictw jest najlepszym miejscem promocji i dystrybucji. Klient usługi BitTorrent FrostWire, który promuje niezależnych artystów od lat, aby uczcić ogromną liczbę 2 400 000 plików do pobrania w 2011 roku, wydał kompilację z bezpłatnymi utworami na licencji Creative Commons  od 30  artystów korzystających z FrostWire. Składanka dostępna jest również w serwisie Bandcamp. Chętnym polecamy również 2,5 GB muzyki na licencjach CC polecanej przez ccMixter.

2. Open Courseware, jedna z największych i najstarszych otwartych platform elearningowych otworzyła kolejny rodzaj kursów: OCW Scholar, które adresowane są specjalnie do osób uczących się indywidualnie. W odróżnieniu od tradycyjnych kursów opartych o wykłady wideo, OCW Scholar posiada odmienną strukturę i nie wymaga dostępu do dodatkowych materiałów takich jak podręcznik.

3. Po dwu letnim pilotażu stan Utah (USA) będzie wdrażał całościowy program wolnych podręczników dla uczniów klas 6-12 (ok 275 000 uczniów). Cześć podręczników będzie stworzona specjalnie dla tego stanu część będzie remiksami z działającego już programu CK-12. (więcej…)

Zobacz też

25 stycznia 2010
Manifest Domeny Publicznej

Opracowany w ciągu 2 lat w ramach konsorcjum COMMUNIA, Manifest Domeny Publicznej (w org. Public Domian Manifesto) został dziś oficjalnie ogłoszony i udostępniony na stronie http://publicdomainmanifesto.org/. Manifest podkreśla rozumienie domeny publicznej jako bogactwa informacji, które są wolne od barier w dostępie do ponownego użytku związanych z ochroną praw autorskich. Według manifestu, domena publiczna jest  surowcem, z którego pochodzi wiedza i z którego inspiracji mogą powstawać nowe dzieła kultury.

W dokumencie przedstawiono szereg zasad ogólnych (przykładowo, otwarte określenie, że domena publiczna jest regułą, ochrona praw autorskich jest wyjątkiem), a następnie poruszane są szczegółowe różne problemy istotne dla dzisiejszego krajobrazu kulturowego. Przedstawiono również wybrane zalecenia mające na celu ochronę domeny publicznej i mające dać jej gwarancje dalszego funkcjonowania wedle zrównoważonych zasad. Chociaż zalecenia te mają zastosowanie w całym spektrum praw autorskich, mają one szczególne znaczenie dla edukacji, dziedzictwa kulturowego oraz badań naukowych.

Manifest Domeny Publicznej ma na celu przypomnienie obywatelom i decydentom że wspólne dobro, mimo tego, że dotyczy nas wszystkich, nie posiada żadnej ochrony. W tym też celu co roku odbywa się Dzień Domeny Publicznej, którego obchody odbyły się 30 grudnia 2009 roku.

Zachęcamy do zapoznania się Manifestem i podpisania go, jeśli  popieracie taką formę ochrony i regulacji domeny publicznej, podpisy można składać indywidualnie oraz w imieniu instytucji.

Manifest dostępny jest w kilku językach, zainteresowanych udziałem w zbiorowym tłumaczeniu go na język polskim zachęcamy do kolektywnej pracy nad polską wersją językową tutaj.

Zobacz też

10 października 2008
Communia: warsztat „Oznaczanie domeny publicznej”

W dniach 20-21 października odbędzie się w Amsterdamie trzeci warsztat w ramach projektu Communia, zatytułowany „Oznaczanie domeny publicznej: zrzeczenie się i certyfikacja”.

Tematem warsztatu będą zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne związane z certyfikacją utworów znajdujących się w domenie publicznej oraz zrzeczaniem się praw do własności intelektualnej w Europie.

Pierwsza sesja warsztatu będzie złożona z dwóch referatów wygłoszonych przez badaczy domeny publicznej oraz prezentacji dwóch narzędzi opracowanych przez Creative Commons. Pozostałe dwie sesje będą dotyczyć możliwość zrzeczenia się praw na terenie jurysdykcji europejskich; oraz narzędzi potrzebnych do ustalenia statusu i certyfikacji utworów znajdujących się w domenie publicznej, lub uznawanych za takie.

Przewidziane są również prezentacje organizacji i projektów, które oparły swoje modele działania na wykorzystaniu utworów z domeny publicznej, oraz spotkania poszczególnych grup roboczych projektu Communia.

Więcej informacji o warsztacie i o projekcie Communia.

Zobacz też