18 stycznia 2010
Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne

8 stycznia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomiła serwis Open AGH – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych tworzonych przez pracowników, doktorantów i studentów AGH. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum e-Learningu AGH. To pierwszy taki projekt w Polsce, repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych tworzonych przez uczelnię, nowatorski również w skali światowej. O udrożnieniu od takich projektów jak Open Course Ware uruchomiony przez Massachusetts Institute of Technology w 1999 roku, Open AGH udostępnia również materiały tworzone przez studnetów. Zasoby umieszczone w Open AGH objęte są licencją Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC: BY-NC-SA). W chwili otwarcia w Open AGH znajduje się 69 kursów, których przestudiowanie zajęłoby jednej osobie 1000-1500 godzin. Pośród nich znajdziemy wiele materiałów, które mogą znaleźć zastosowanie w edukacji szkolnej na różnych poziomach lub służyć samodzielnej nauce każdemu zainteresowanemu. Zespół Open AGH zaprasza też do tworzenia nowych zasobów i przesyłania ich do serwisu, który będzie intensywnie rozwijany.

Zobacz też