25 stycznia 2010
Manifest Domeny Publicznej

Opracowany w ciągu 2 lat w ramach konsorcjum COMMUNIA, Manifest Domeny Publicznej (w org. Public Domian Manifesto) został dziś oficjalnie ogłoszony i udostępniony na stronie http://publicdomainmanifesto.org/. Manifest podkreśla rozumienie domeny publicznej jako bogactwa informacji, które są wolne od barier w dostępie do ponownego użytku związanych z ochroną praw autorskich. Według manifestu, domena publiczna jest  surowcem, z którego pochodzi wiedza i z którego inspiracji mogą powstawać nowe dzieła kultury.

W dokumencie przedstawiono szereg zasad ogólnych (przykładowo, otwarte określenie, że domena publiczna jest regułą, ochrona praw autorskich jest wyjątkiem), a następnie poruszane są szczegółowe różne problemy istotne dla dzisiejszego krajobrazu kulturowego. Przedstawiono również wybrane zalecenia mające na celu ochronę domeny publicznej i mające dać jej gwarancje dalszego funkcjonowania wedle zrównoważonych zasad. Chociaż zalecenia te mają zastosowanie w całym spektrum praw autorskich, mają one szczególne znaczenie dla edukacji, dziedzictwa kulturowego oraz badań naukowych.

Manifest Domeny Publicznej ma na celu przypomnienie obywatelom i decydentom że wspólne dobro, mimo tego, że dotyczy nas wszystkich, nie posiada żadnej ochrony. W tym też celu co roku odbywa się Dzień Domeny Publicznej, którego obchody odbyły się 30 grudnia 2009 roku.

Zachęcamy do zapoznania się Manifestem i podpisania go, jeśli  popieracie taką formę ochrony i regulacji domeny publicznej, podpisy można składać indywidualnie oraz w imieniu instytucji.

Manifest dostępny jest w kilku językach, zainteresowanych udziałem w zbiorowym tłumaczeniu go na język polskim zachęcamy do kolektywnej pracy nad polską wersją językową tutaj.

Zobacz też