16 sierpnia 2013
Przegląd linków CC #97

1. Indie uruchomiły narodowe repozytorium Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Zasoby podzielone są na kolekcje zgodnie z systemem nauczania w Indiach lub na kolekcje wg. rodzajów mediów (dźwięk, wideo, interaktywne, grafiki i dokumenty). Wszystkie zasoby w repozytorium jak i te które będą do niego dodawane (np. przez nauczycieli) są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach. Więcej w informacji Ministerstwa Rozwoju Społecznego.

iloveebook

2. Mimo ogromnych chęci polskich wydawców do używania Korei Południowej jako przykładu porażki publicznych e-podręczników ponieważ zrezygnowali z e-podręczników w formie PDF-ów, kraj ten uważa że nadal warto inwestować w cyfrowe zasoby i naprawia swoje błędy. Pilotaż w 150 szkołach będzie umożliwiał uczniom pobranie podręczników na różne urządzenia, a same podręczniki mają być interaktywne, zawierać dodatkowe słowniki, materiały wideo i quizy.

3. Przy okazji konkursu Open Contest Program Getty Museum (założone przez amerykańskiego milionera i przedsiębiorcę) udostępniło do domeny publicznej prawie 4700 zdjęć ze swojej kolekcji. Kolekcja o nazwie Open Content zawiera zdigitalizowane prace, które są już w domenie publicznej jak i takie do których prawa posiada instytucji, ale które udostępnia do dowolnego ponownego wykorzystania i kopiowania. http://openglam.org/2013/08/13/getty-releases-4600-images-into-the-public-domain/ (więcej…)

Zobacz też

22 czerwca 2011
Wystartowało repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – ICM UW uruchomiło nowe repozytorium: Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane na wolnej licencji różnego rodzaju materiały naukowe. W CEON-ie pojawią się takie zasoby jak artykuły (niepublikowane i nierecenzowane – preprinty oraz artykuły które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

CEON to pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Centrum gwarantuje również w pełni otwarty dostęp do bazy materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Przeglądanie i pobieranie materiałów jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodatkowe funkcje takie jak kolekcje, powiadomienia o aktualizacjach wymagają rejestracji. Podobnie przechowywanie i udostępnianie materiałów. Naukowcy, którzy chcą dzielić się swoją pracą w otwarty sposób, mogą udostępnić materiały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu materiały będą łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z ICM UW.

Zobacz też