19 grudnia 2011
Przegląd linków CC #16

1. W amerykańskim kongresie trwają prace nad ustawą SOPA (Stop Online Piracy Act), do protestów przeciw wprowadzeniu SOPA włączyło się również Creative CommonsInternet Society. W piątek przeciwnikom ustawy udało się przedłużyć dyskusję przed głosowaniem, która zostanie wznowiona w tym tygodniu lub na początku nowego roku. Tymczasem warto również przeczytać tekst w Publishers Weekly Cory’ego Doctorwa analizujący rosnący konflikt praw autorskich z prawami człowieka.
(więcej…)

Zobacz też

6 listopada 2011
Przegląd linków CC #10

1. Niecałe dwa miesiące po Creative Commons Global Summit, na którym powstała koncepcja School Of Open (Szkoły Otwartości) w P2P Univiersity ruszyło pierwszych 5 kursów o otwartości: Public Domain Detective, How to Effecitvly Use a Wiki, Context of Open, Concept od „The Commons”, Open Detecitve. Więcej o School of Open już niebawem w osobnym poście.

2. Kolejna bardzo dobra wiadomość z Brukseli, po rekomendacjach dot. digitalizacji dzieł o wyczerpanym nakładzie, Komisja Europejska przyjęła zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie UE do wzmożenia wysiłków w zakresie digitalizacji dorobku kulturowego oraz włączenia sektora prywatnego w ten proces. Komisja rekomenduje umieszczenie w internecie większej ilości materiałów chronionych prawami autorskimi i materiałów o wyczerpanym nakładzie; oraz do dostosowania krajowych przepisów lokalnych, tak aby zapewnić długoterminową ochronę materiałów cyfrowych. Materiały mają być udostępniane za pośrednictewam Europeany.

3. UNESCO i COL (Commonwealth Of Learning) opublikowały rekomendacje dla polityki otwartych zasobów w szkolnictwie wyższym. Rekomendacje kładą bardzo duży nacisk na jakość zasobów oraz systematyczne tworzenie zasobów przez instytucje publiczne. Rekomendacje będą promowane podczas World OER Congress (20-22 czerwca 2012) w Paryżu, podczas którego UNESCO i COL będą namawiać uczestniczące państwa do podpisania deklaracji na rzecz wdrażania Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

4. Podczas zakończonego właśnie Mozilla Festival w Londynie dzięki współpracy kilkudziesięciu autorów i mediów takich jak BBC, Guardian, The New York Times, rozpoczęto prace nad książką – poradnikiem dla dziennikarzy pracujących z danymi. Data Driven Journalism zainicjowany przez Open Knowledge Foundation zbiera informacje o tym jak pozyskiwać, przetwarzać, analizować, publikować i wykorzystywać dane w dziennikarstwie. Aktualny stan prac można zobaczyć tutaj, a więcej o projekcie na stronie Data Driven Journalism.

5. Cory Doctorow na łamach Locus Magazine postuluje zaprzestanie mówienia o regulacjach prawa autorskiego, którego każda zmiana radykalnie wpływa na wszystkie działania prowadzone w internecie. Zamiast tego nowe regulacje powinny być wprost nazywane regulacjami Internetu. Doctorow opisując historię ostatnich kilkunastu lat prawa autorskiego zauważa, że próby jego regulacji nie tylko przestają być efektywne zarówno dla twórców jak i odbiorców, ale też negatywnie wpływają życie społeczne odbywające się w sieci.

Zdjęcie aut. Monica’s Dad, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Zobacz też

15 lutego 2011
Mały Brat Cory’ego Doctorowa po polsku

Amerykańska okładka powieści Little BrotherBestsellerowa powieść najpopularniejszego pisarza publikującego swe książki na licencjach Creative Commons, Cory’ego Doctorowa doczekała się pierwszego polskiego tłumaczenia. Little Brother (Mały Brat) w 2008 roku przez kilka tygodni znajdowała się na liście bestsellerów New York Times’a oraz otrzymała liczne pozytywne recenzje w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mały Brat to odpowiedź na rosnącą po zamachach 11 września 2001 roku inwigilację i kontrolę społeczną, którą Doctorow ukazuje oczami amerykańskiej młodzieży szukającej prostych metod unikania ograniczeń ich wolności.

Powieść jest czwartą książką autora, w Polsce do tej pory ukazały się jedynie niektóre z opowiadań Doctorowa w ramach antologii najnowszego Science Fiction. Cory Doctorow jest aktywnym członkiem społeczności CC i jednym z jej najważniejszych orędowników w świecie kultury i technologii.

Mały Brat został wydany przez Wydawnictwo Otwarte i doczekał się już pozytywnej recenzji w ostatnim numerze tygodnika Polityka. Powieść w wersji angielskiej jest dostępna również bezpłatnie na stronie autora na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych – Na Tych Samych Warunkach. Niestety tłumaczenie na język polski nie zostało objęte licencją. Mamy nadzieję, że jeśli powieść przyjmie się na polskim rynku i wśród czytelników doczekamy się również tłumaczeń społecznościowych lub wydawniczych na CC.

Zobacz też