8 lutego 2011
Raport z działań Creative Commons na świecie

Creative Commons ogłosiło raport z działalności swoich oddziałów. Partnerzy CC w poszczególnych krajach odpowiadają nie tylko za regionalizację treści licencji, ale również za ich promocję i wsparcie dla użytkowników oraz instytucji wdrażających wolne i otwarte licencjonowanie. Na stronach CreativeCommons.org możemy przeczytać raport z działalności wszystkich oddziałów, w tym Creative Commons Polska.

Raport zawiera informacje z ankiety przeprowadzonej wśród partnerów CC w 2010 roku badań. To już drugi taki raport z światowej działalności Creative Commons. Roczne sprawozdania z oddziałów CC są wymagane w ramach sieci partnerskiej. Przyszłe badania i sprawozdania mają zawierać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje, przydatne dla pracy pozostałych oddziałów i amerykańskiej centrali.

W raporcie możemy przeczytać m.in. o nowych, najważniejszych instytucjach adaptujących licencjonowanie Creative Commons, strukturze i finansowania oddziałów oraz najważniejszych problemach i sukcesach. Creative Commons na świecie to już ponad 400 wolontariuszy działających w 75 oddziałach. Od początku 2010 roku tworzy się 7 nowych oddziałów. Cały raport dostępny jest tutaj.

Zobacz też