7 września 2015
Centralny Bank Pomysłów ZHP (CBP)

Centralny Bank Pomysłów ZHP (CBP)

Centralny Bank Pomysłów ZHP (CBP) to repozytorium mających być inspiracją do harcerskiej pracy materiałów. Znajdują się tam konspekty programowe i kształceniowe – plany zbiórek i zajęć. Znajdziemy w nim również pełne programy takich form jak biwaki i obozy oraz całoroczne plany pracy drużyn i zastępów. Kolejną ważną i inspirującą kategorią treści zawartych w CBP są propozycje programowe, czyli plany serii konkretnych działań związanych z danym tematem. W Banku można również znaleźć różne związane z harcerstwem artykuły oraz poradniki. CBP ma pomagać wszystkim członkom Związku Harcerstwa Polskiego, a szczególnie kadrze pracującej z harcerzami. Aby zachować wysoką jakość wszystkie materiały przed zamieszczeniem muszą przejść proces weryfikacji prowadzony przez recenzentów – specjalistów w danych dziedzinach.

Większość treści zamieszczonych w CBP jest objętych licencją CC BY-NC-SA (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach). Wybrano ją, aby móc lepiej realizować ideę, która przyświecała powstaniu Centralnego Banku Pomysłów, czyli upowszechnianie instruktorskiego dorobku. Licencja pozwala na udostępnianie materiałów w większym stopniu, niż treści, dla których wszystkie prawa są zastrzeżone, jak w tradycyjnym prawie autorskim. Jednocześnie chroni je przed wypaczeniami poprzez określenie warunków na jakich można rozpowszechniać oraz modyfikować zamieszczone w Banku materiały.

Zobacz też

23 września 2014
Cztery Strony Bajek

Cztery Strony Bajek

CC-BY-NC-SA http://czterystronybajek.blogspot.com/

Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury

W ramach projektu „Cztery Strony Bajek: wielokulturowa mozaika legend i opowieści” realizowane są krótkie animowane adaptacje bajek: afrykańskiej (ludu Serer), gruzińskiej, romskiej, ukraińskiej, wietnamskiej i żydowskiej. Każda animacja trwa ok. 4 minut i wykonywana jest w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz oryginalnej. Wszystkie wersje czytane są przez lektorów. Do każdej bajki opracowany będzie zestaw materiałów edukacyjnych dla najmłodszych, do pobrania w formacie PDF.

Projekt finansowany jest ze środków Ambasady Stanów Zjednoczonych w ramach 2012 Alumni Mini Grant Competition. W związku z tym, wszystkie materiały Czterech Stron Bajek są udostępnione na licencji Creative Commons-Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC-BY-NC-SA 3.0 Polska). Jak twierdzi bowiem inicjatorka projektu, Martyna Majewska, to, co realizowane jest ze środków publicznych, jest dobrem publicznym i powinno być dostępne powszechnie. Ponadto, otwarte licencje są kluczem do powodzenia mniejszych przedsięwzięć, takich jak Cztery Strony Bajek. Według autorów projektu, otwartych zasobów edukacyjnych kierowanych do małych dzieci, jest w Polsce zdecydowanie za mało. Ważne jest więc wykorzystanie otwartych licencji w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Wykorzystanie licencji CC-BY-NC-SA w założeniu twórców projektu ma służyć także utrzymaniu jego integralności.

Użycie otwartych licencji nie przyniosło autorom projektu trudności prawnych. Współtwórcy bajek – tłumacze, graficy i animatorzy – godzili się na proponowane warunki udostępniania dzieł. Inicjatorzy projektu musieli się jednak nauczyć cierpliwości w wyjaśnianiu, że otwarte licencje nie są formą pozbawienia artysty praw.

Na szczęście, Cztery Strony Bajek nie spotkały się z naruszeniami warunków licencji przez użytkowników. Z zasobów projektu korzystają organizacje trzeciego sektora, uniwersytety, widzowie z różnych krajów. Bajki można obejrzeć na kanale Youtube, a od niedawna także na portalu telewizji Bielsat. Dzięki współpracy telewizji, bajki udostępnione są na otwartej licencji i przetłumaczone na język białoruski. http://belsat.eu/pl/nasze_programy/a,920,cztery-strony-bajek.html

Zobacz też

2 stycznia 2012
Baza Narzędzi Dydaktycznych

Baza Narzędzi Dydaktycznych

Baza Narzędzi Dydaktycznych – Zbiór zadań do pracy z uczniem

Licencja: CC-BY-NC-SA

Baza stworzona przez Instytut Badań Edukacyjnych to zbiór zadań do pracy z uczniem. Zadania tworzone są przez nauczycieli-ekspertów współtworzących aktualną podstawę programową. Serwis adresowany jest do nauczycieli jako wsparcie ich pracy z uczniem. Celem bazy jest udostępnianie zadań ciekawszych i uczących myślenia bardziej niż, jak piszą autorzy bazy „zakuwania pod testy”.

Dlaczego Creative Commons?

Twórcy bazy zapraszają do współpracy wszystkich „entuzjastów edukacji”. Projekt jest otwarty na komentarze, uwagi jak również propozycje nowych zadań. Projekt ma pomóc nauczycielom w twórczym podejściu do zadań dla uczniów.

Zobacz też

28 lipca 2011
My Virtual Museum – myvimu.com

My Virtual Museum – myvimu.com

My Virtual Museum – Moje Wirtualne Muzeum

Licencja: CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND, CC BY-NC-ND,

Serwis myvimu.com (My Virtual Muzeum) to społecznościowo tworzone, wirtualne muzeum, składa się z dziesiątek tysięcy eksponatów, opisów kolekcji  dodawanych przez pasjonatów. „W serwisie można m.in. opisać swoje eksponaty poprzez rozbudowany system atrybutów, dodać ich fotografie, tworzyć wystawy i całe kolekcje, generować karty katalogowe zabytków, budować drzewa kategorii związanych z kolekcjonerstwem, prezentować ich historię, ważne wydarzenia związane z muzealnictwem i rynkiem kolekcjonerskim.” Serwis posiada partnerów w postaci innych hobbystycznych stron www zajmujących się historia i muzealnictwem zarówno amatorskim jak i profesjonalnym. W serwisie znajduje się już ponad 50 000 eksponatów.

Dlaczego Creative Commons?

Wiele treści publikowanych przez użytkowników w serwisie MyViMu.com, objętych jest licencją Creative Commons. Dzięki temu, materiały są dostępne dla innych użytkowników na potrzeby różnego rodzaju działalności oraz promocji. Eksponaty można publikować również z zastrzeżeniem pełni praw. Większość prac udostępnionych dotychczas objęta została jedną z wolnych licencji.

(Zdjęcie eksponatu użytkownika gal2002, pt. Jumbo)

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Radio Wolne Media

Radio Wolne Media

Radio Wolne Media to pierwsze polskie radio interaktywne nadające audycje i muzykę na licencjach Creative Commons

radio.wolnemedia.net/

Licencja: C-BY-3.0, CC.BY-ND-2.5, CC-BY-NC-ND-3.0, CC-BY-NC-3.0, CC-BY-NC-SA-3.0, CC-SA-2.0CC-BY-SA-3.0

Radio wystartowało 11.04.2009 nadając strumieniowo, a  08.03.2010 przeobraziło się w pierwsze polskie radio interaktywne. Cały portal „Wolne Media” powstał 1 kwietnia 2007 r. „Wolne Media” są wg. twórców „niekomercyjną alternatywą dla mediów masowej manipulacji i dezinformacji. Redagowane są przez zapaleńców, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia”. Radio jak i portal Wolne Media stawia sobie za zadanie poruszanie tematów unikanych przez masowe media oraz umożliwienie różnym grupom społecznym zabieranie głosu.

Radio nadaje 4 kanały, z czego jeden przeznaczony do wykorzystania komercyjnego. Program 2 Radia Wolne Media jest ofertą dla firm, które nie chcę płacić tantiem organizacjom zarządzającym prawami autorskimi. Muzykę z Programu 2 można odtwarzać publicznie w salonach, sklepach, barach, restauracjach i innych punktach świadczących usługi komercyjne. W programie 2, nadawana jest muzyka wyłącznie na licencjach zezwalających na wykorzystanie komercyjne.

Dlaczego Creative Commons?

„Nadajemy audycje i najlepszą muzykę na licencjach Creative Commons, którą wolno za darmo publicznie odtwarzać, bo taka była wola ich twórców.” Radio gra utwory za osobistą zgodą autorów, którzy nie podpisali umów z Zaiksem, Zpavem i Stoartem oraz dostępne na wszystkich licencjach Creative Commons.

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek.pl – inny portal dla bibliotekarzy

Pulowerek to strona dla bibliotekarzy, bibliotekarek i wszystkich pasjonatów bibliotekarstwa

pulowerek.pl

Licencja: Uznanie Autorstwa – Na Warunkach Niekomercyjnych -Na Tych Samych Warunkach

Stro­na adresowana jest do biblio­te­ka­rzy, stu­den­tów biblio­te­ko­znaw­stwa oraz infor­ma­cji nauko­wej, a także księ­ga­rzy oraz wszyst­kich pasjo­na­tów tema­tyki oko­ło­bi­blio­tecz­nej i książkowej. Istnieje od połowy 2009 roku. Pod hasłem „inny portal dla bibliotekarzy” kryje się pomysł na publikowanie nie tylko najważniejszych newsów z branży, lecz również informacji ciekawych, zabawnych i często z dużą dozą dystansu do zawodu bibliotekarskiego.

Dlaczego Creative Commons?
Jak możemy przeczytać na stronie serwisu: „Pulo­we­rek działa na rzecz “ubo­ga­ca­nia” Wol­nej Kul­tury. Utwory w ser­wi­sie Pulowerek.pl dostępne są na licen­cji Cre­ative Commons: Jed­no­cze­śnie sami też sta­ramy się korzy­stać z dobro­dziejstw wol­nej kul­tury. Grze­biąc w śmiet­niku cywi­li­za­cji jakim jest Inter­net, zda­rza się jed­nak nie­świa­do­mie tra­fić na mate­riały objęte pra­wem autor­skim. Jeśli znaj­dzie­cie w naszym por­talu jakieś nad­uży­cia pro­simy o kontakt.”

Zobacz też

20 marca 2011
dobrzezaprojektowane.pl

dobrzezaprojektowane.pl

Dobrzezaprojektowane.pl – serwis i wideopodcasty poświęcone projektom DIY do wnętrz

Licencja: Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych Warunkach,

Dobrzezaprojektowane.pl wystartowali projektanci studia poznańskiej pracowni i butiku DBWT, Daria Brulińska i Wojtek Traczyk. W ramach projektu nawiązującego do zajęć z ZET-PE-TE oferują wideopodcasty oraz instrukcje, w których młodzi poznańscy projektanci pokazują krok po kroku, jak – przy pomocy tanich i dostępnych materiałów – wykonać atrakcyjne przedmioty do wnętrza. Na kanale wideo DBWT i Dobrzezaprojektowane.pl znajdziemy też materiały wideo z wystaw i eventów o designie.

z/d 003: Lampa z arkusza kartonu (i paru drobiazgów – zaszalej za trzy dychy)! from Wojtek Traczyk on Vimeo.

Zobacz też