2 czerwca 2011
YouTube dodaje możliwość użycia licencji CC!

YouTube, największy serwis wideo w internecie uruchamia dziś wsparcie dla używania licencji Creative Commons. Licencją będzie można objąć zarówno nowe jak i już istniejące filmy. Materiały objęte licencją będzie można łatwo użyć za pomocą edytora wideo wbudowanego w serwis.

Wybór licencji za pomocą opcji Edycja wideo> Opcje udostępniania

Niezapowiadana wcześniej opcja pojawiała się dziś w nocy i działa już dla większości użytkowników. Aby objąć licencją nasze wideo wystarczy po zalogowaniu wejść w Moje filmy, wybrać dowolny materiał i przejść do Edycji. W zakładce Opcje udostępniania możemy wybrać jedną spośród dwóch: Standardowa licencja YouTube lub Creative Commons Uznanie autorstwa. (więcej…)

Zobacz też