23 maja 2012
Konkurs Wszystkie praw odwrócone rozstrzygnięty!

Konkurs magazynu Don’t Panic „Wszystkie prawa odwrócone” został rozstrzygnięty, a zwycięzcą został Krzysztof Grudziński, autor pracy „iNatura”, która trafi do najbliższego wydania kopert Don’t Panic.

plakat aut. Krzysztof Grudziński, iNatura (więcej…)

Zobacz też

25 kwietnia 2012
Wszystkie Prawa Odwrócone – konkurs na plakat

Do 13 maja trwa otwarty konkurs na plakat magazynu Don’t Panic połączony z wernisażem i aukcją prac we wrocławskiej galerii U. Konkurs ma w założeniu być okazją do promocji nieznanych twórców grafiki projektowej. Jednocześnie temat przewodni konkursu nawiązuje do ważnego dla twórców i odbiorców kultury problemu praw autorskich i wolności w internecie.

Jak opisują to organizatorzy akcji: „Zamiast „All rights reserved” (ang. wszystkie prawa zastrzeżone) mówimy „All rights reversed” (ang. wszystkie prawa odwrócone), aby przewrotnie postawić pytanie o to, co jest korzystne dla twórców i ich odbiorców, czy w ogóle mają oni wspólny interes i jak można go realizować.”

Prace nadsyłane na konkurs muszą być udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach. Najlepsze pracę zostaną wystawione (25 maja w galerii U), a zwycięska wyląduje w drukowanej wersji magazynu Don’t Panic.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.prawaodwrocone.bzzz.net, formularz rejestracyjny tutaj. Creative Commons Polska jest partnerem konkursu.

Zobacz też