23 maja 2012
Konkurs Wszystkie praw odwrócone rozstrzygnięty!

Konkurs magazynu Don’t Panic „Wszystkie prawa odwrócone” został rozstrzygnięty, a zwycięzcą został Krzysztof Grudziński, autor pracy „iNatura”, która trafi do najbliższego wydania kopert Don’t Panic.

plakat aut. Krzysztof Grudziński, iNatura

Jak piszą organizatorzy w imieniu jury”

Praca laureata wyróżnia się inteligentną i niejednoznaczną grą z odbiorcą, co stanowi wartość samą w sobie wobec powszechności popowego przekazu. Autorowi udało połączyć się niełatwą, jak się okazuje, do zobrazowania tematykę wyzwań, jakie stawia przed nami rozwój informacyjnej sieci z wyważoną grafiką i harmonią kompozycyjną.

Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia, które przypada Marcinowi Juszczakowi za pracę CC Revolution.plakat aut. Marcin Juszczak, cc_revolution

Wszystkie prace nadesłane na konkurs objęte są licencją Creative Commons 3.0 Polska, uznanie autorstwa, bez utworów zależnych. W wrześniu i październiku odbędą się wystawy prac konkursowych we Wrocławiu i Warszawie.

Zobacz też