23 września 2014
BUUM

BUUM

CC-BY  http://www.buum.org

Projekt BUUM jest jednym z programów Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie. Celem BUUM jest przełożenie dawnych gier i zabaw podwórkowych z różnych części Polski na współczesne media. Dawne gry i zabawy w wersji cyfrowej zostaną zorganizowane na internetowej platformie jako oddzielny, trwały produkt, opracowany graficznie przez grupę projektową AZE design.

Ponadto, autorzy BUUM prowadzą warsztaty zabaw w różnych regionach Polski. Uczestnicy warsztatów mają okazję sami zabawić się w projektowanie gier – dzięki arkuszom do kodowania Arduino (open-source’owej platformie do tworzenia interaktywnych projektów), mogą tworzyć dawne gry i zabawy w formie elektronicznej.

Wszystkie materiały na www.buum.org udostępnione są na wolnej licencji CC-BY 3.0 – jak twierdzi główna inicjatorka projektu: „coś, do czego dochodzimy z wykorzystaniem publicznych pieniędzy, musi być oddane do użytku bezpłatnie, mimo iż nie wszystkie instytucje to rozumieją”. Ponadto, publikacja zasobów na wolnych licencjach służy promocji fundacji oraz docieraniu z jej ideą w jak najdalsze rejony.

Otwieranie zasobów nie przyniosło w przypadku BUUM żadnych problemów – wolne licencje ułatwiają sprawę, nie trzeba się martwić kontrolą i kwestiami prawnymi, jak twierdzi inicjatorka projektu. Problem pojawia się dopiero w przypadku innej inicjatywy Stowarzyszenia z Siedzibą w Warszawie – „Uwolnić Projekt”. Ze względu na współpracę z projektantami, którzy działają także komercyjnie, autorzy projektu mają zamiar skorzystać z licencji na warunku ND “Bez opracowań”. Aby skontrolować, czy ktoś nie łamie warunku “Bez opracowań”, np. rozprowadzając swoje dzieła zależne bez zgody autorów, potrzebny będzie mechanizm śledzenia ściągalności PDF’ów oraz logowania.

Zobacz też

20 sierpnia 2014
Muzeum Dźwięków

Muzeum Dźwięków

 CC-BY  http://www.instrumentyludowe.pl

Inicjatywa Muzeum Dźwięków polega na stworzeniu banku dźwięków starodawnych, ludowych instrumentów, ich opisów i zdjęć. Bank dźwięków złożony jest z sampli, które można dowolnie wykorzystywać w indywidualnych kompozycjach. Banki dźwięków zostały także wykorzystane do tworzenia „niewidzialnych instrumentów” – sensorów czułych na ruch, połączonych elektronicznie z dźwiękami prawdziwych instrumentów. Ponadto, Muzeum Dźwięku, wykorzystując „niewidzialne instrumenty”, organizuje warsztaty dla dzieci, podczas których muzyka tworzona jest przez sam ruch. Filmy i materiały audio dostępne są na stronie.

Zasoby Muzeum Dźwięków udostępnione są na wolnych licencjach Creative Commons CC-BY 3.0. Projekt realizowany jest ze środków publicznych i prywatnych (dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Orange, w obu przypadkach fundatorzy wspierają publikowanie na wolnych licencjach), jego autorzy uważają zatem, że efekty powinny być powszechnie dostępne na najbardziej liberalnych zasadach.

Twórcy projektu nie dostrzegają żadnych trudności z udostępnianiem zasobów na wolnych licencjach. Wręcz przeciwnie – podkreślają, że wolne licencje uwalniają ich także od komplikacji prawnych, kontroli i skomplikowanych regulacji.

Z zasobów Muzeum Dźwięków korzystają muzea, a także prywatni kompozytorzy, wykorzystujący sample do własnej twórczości.

Zobacz też

27 lutego 2012
Ściśle Ciekawa Lekcja – Lesson.org.pl

Ściśle Ciekawa Lekcja – Lesson.org.pl

Lesson.org.pl – materiały edukacyjne programu Polska Pomoc

Licencja: CC-BY

Program „Ściśle fajna lekcja” łączy działania Fundacji Partners Polska i jej partnerów m.in. Centrum Nauki Kopernik. Zadaniem strony jest pomagać nauczycielom w opracowywaniu ciekawych lekcji z wykorzystaniem materiałów online (wideo, materiały do czytania) z biologii, chemii i fizyki.

Dlaczego Creative Commons?

Jak piszą autorzy serwisu, jego działania są „skierowane na wyrównywanie dostępu do nowoczesnej, otwartej edukacji, służącej przyśpieszeniu rozwoju społecznego, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz tworzeniu międzynarodowego środowiska osób, które pragną zmieniać świat edukacji”. Licencje CC są do tego najlepszym narzędziem, które wybrało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które finansuje program Polska Pomoc, w ramach którego wymaga aby produkty edukacyjne były publikowane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Zobacz też

28 lipca 2011
My Virtual Museum – myvimu.com

My Virtual Museum – myvimu.com

My Virtual Museum – Moje Wirtualne Muzeum

Licencja: CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA, CC BY-ND, CC BY-NC-ND,

Serwis myvimu.com (My Virtual Muzeum) to społecznościowo tworzone, wirtualne muzeum, składa się z dziesiątek tysięcy eksponatów, opisów kolekcji  dodawanych przez pasjonatów. „W serwisie można m.in. opisać swoje eksponaty poprzez rozbudowany system atrybutów, dodać ich fotografie, tworzyć wystawy i całe kolekcje, generować karty katalogowe zabytków, budować drzewa kategorii związanych z kolekcjonerstwem, prezentować ich historię, ważne wydarzenia związane z muzealnictwem i rynkiem kolekcjonerskim.” Serwis posiada partnerów w postaci innych hobbystycznych stron www zajmujących się historia i muzealnictwem zarówno amatorskim jak i profesjonalnym. W serwisie znajduje się już ponad 50 000 eksponatów.

Dlaczego Creative Commons?

Wiele treści publikowanych przez użytkowników w serwisie MyViMu.com, objętych jest licencją Creative Commons. Dzięki temu, materiały są dostępne dla innych użytkowników na potrzeby różnego rodzaju działalności oraz promocji. Eksponaty można publikować również z zastrzeżeniem pełni praw. Większość prac udostępnionych dotychczas objęta została jedną z wolnych licencji.

(Zdjęcie eksponatu użytkownika gal2002, pt. Jumbo)

Zobacz też

19 lipca 2011
Akademia Orange

Akademia Orange

Akademia Orange – program grantowy edukacji kulturalnej

Licencja: CC-BY

Celem programu grantowego Akademia Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które zachęcają do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kulturze. Odbyły się już dwie edycje Akademii, w drugiej edycji Akademii Fundacja Orange wsparła  42 projekty, wszystkie z nich zobowiązały się również do publikacji materiałów powstałych podczas realizacji na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.  Projekty działające w ramach Akademii realizowane są przez partnerstwa dwóch organizacji, dzięki czemu różne instytucje maja okazję współpracować i wymieniać się wiedzą. Materiały powstające w projektach są bardzo zróżnicowane i można szukać ich na stronach organizacji oraz na platformie Akademii w dziale Projekty.

Dlaczego Creative Commons?

Jak można przeczytać na stronie Akademii „Ważnym założeniem programu Akademia Orange jest dzielenie się wiedzą. Chcemy, by nagrodzone projekty nie miały charakteru jednorazowego, ale tworzyły pewną strukturę, która może być wykorzystywana, rozwijana i modyfikowana. Na podstawie już zrealizowanych projektów w przyszłości inne organizacje mogą powtórzyć niektóre elementy lub całe działania w swojej praktyce. Animatorzy mogą się wzajemnie inspirować, tworząc wspólnie bazę wiedzy, komentując swoje projekty, adaptując je do nowych warunków.” Licencja CC BY, którą muszą być objęte materiały powstające w ramach projektów finansowanych przez Fundację Orange (organizatora Akademii) daje możliwość dowolnego wykorzystania materiałów jedynie pod warunkiem podania Autora wykorzystywanego dzieła. Fundacja Orange jest również członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, która zrzesza organizacje działające na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.

Zobacz też

19 kwietnia 2011
Mapa Kultury

Mapa Kultury

Mapa Kultury – tworzona przez użytkowników interaktywna mapa miejsc i wydarzeń kulturalnych w Polsce

mapakultury.pl

Licencja: CC-BY-SA-3.0

„Portal www.mapakultury.pl to interaktywna mapa Polski, tworzona z wizytówek ciekawych miejsc, interesujących opowieści i ludzi wartych pamięci.” Portal jest projektem Narodowego Centrum Kultury, ale sama mapa tworzona jest przez jej użytkowników. Na Mapie można m.in. opisać swoje ulubione „kulturalne” miejsca, historię, wydarzenia. Można też po prostu dowiedzieć się więcej o wybranym regionie poznając to co dodali inni użytkownicy. Wszystkie wpisy mogą być komentowane i oceniane przez innych użytkowników. Interaktywny zasób portalu ma być źródłem informacji i miejscem dyskusji o „małej historii” Polski. Mapa Kultury wspiera również użycie edukacyjne portalu np. do tworzenia projektów szkolnych.

Dlaczego Creative Commons?

Wszystkie treści publikowane przez użytkowników  na Mapie Kultury obejmowane są licencją Creative Commons  Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Dzięki temu wszystkie materiały mają być dostępne dla innych użytkowników np. w działalności edukacyjnej.

Zobacz też

7 kwietnia 2011
Radio Wolne Media

Radio Wolne Media

Radio Wolne Media to pierwsze polskie radio interaktywne nadające audycje i muzykę na licencjach Creative Commons

radio.wolnemedia.net/

Licencja: C-BY-3.0, CC.BY-ND-2.5, CC-BY-NC-ND-3.0, CC-BY-NC-3.0, CC-BY-NC-SA-3.0, CC-SA-2.0CC-BY-SA-3.0

Radio wystartowało 11.04.2009 nadając strumieniowo, a  08.03.2010 przeobraziło się w pierwsze polskie radio interaktywne. Cały portal „Wolne Media” powstał 1 kwietnia 2007 r. „Wolne Media” są wg. twórców „niekomercyjną alternatywą dla mediów masowej manipulacji i dezinformacji. Redagowane są przez zapaleńców, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia”. Radio jak i portal Wolne Media stawia sobie za zadanie poruszanie tematów unikanych przez masowe media oraz umożliwienie różnym grupom społecznym zabieranie głosu.

Radio nadaje 4 kanały, z czego jeden przeznaczony do wykorzystania komercyjnego. Program 2 Radia Wolne Media jest ofertą dla firm, które nie chcę płacić tantiem organizacjom zarządzającym prawami autorskimi. Muzykę z Programu 2 można odtwarzać publicznie w salonach, sklepach, barach, restauracjach i innych punktach świadczących usługi komercyjne. W programie 2, nadawana jest muzyka wyłącznie na licencjach zezwalających na wykorzystanie komercyjne.

Dlaczego Creative Commons?

„Nadajemy audycje i najlepszą muzykę na licencjach Creative Commons, którą wolno za darmo publicznie odtwarzać, bo taka była wola ich twórców.” Radio gra utwory za osobistą zgodą autorów, którzy nie podpisali umów z Zaiksem, Zpavem i Stoartem oraz dostępne na wszystkich licencjach Creative Commons.

Zobacz też