6 września 2013
Relacja z międzynarodowego zjazdu Creative Commons

Dwa lata po międzynarodowym zjeździe Creative Commons w Warszawie, kolejny ściągnął aktywistów ruchu oraz amerykańską centralę do Buenos Aires (w którym aktualnie trwa zima). Tegoroczny zjazd pod tytułem „What we share” rozpoczął się od mini konferencji poświęconej roli ruchu CC w działaniach na rzecz reformy prawa autorskiego. Kolejne trzy dni były zaś mieszanką wymiany doświadczeń, prezentacji planowanych projektów oraz omawianiu współpracy między tzw. Affiliates (krajowe Creative Commons, jak np. CC Polska czy CC Argentyna) i tzw. Headquaters czyli amerykańskiej organizacji pozarządowej Creative Commons, która odpowiada za utrzymanie całej infrastruktury technicznej i prawnej licencji.

CC Summit workshop

Zjazd w tym roku zgromadził ok 350 osób, które uczestniczyły w kilkudziesięciu wydarzeniach podzielonych na 3 sesje i szereg tematów kluczowych, takich jak strategia CC, otwarte zasoby edukacyjne, czy reforma prawa autorskiego.

Z prezentacji i warsztatów warto odnotować bardzo sprawny rozwój projektu School of Open, w ramach którego powstają bardzo różnorodne kursy online o otwartości prowadzone społecznościowo. Centrala CC rozpoczęła również pracę na zebraniem materiałów edukacyjnych na temat licencji CC i domeny publicznej produkowanych prze krajowe CC. Materiały te będą zebrane w postaci tzw. toolkits i tłumaczone na różne języki. Podczas zjazdu omawiano również nowy europejski projekt CC na rzecz wsparcia polityk wdrażania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Unii Europejskiej. Projekt prowadzi Alek Tarkowski z Creative Commons Polska. Kamil Śliwowski prowadził zaś warsztat na temat „mitów” o otwartych zasobach i tego jak je efektywnie tłumaczyć i zwalczać (notatki dostępne są tutaj). Warsztaty te będę kontynuowane w ramach w.w. projektu europejskiego.

Zjazd dowiódł, że równolegle do działań w kluczowych obszarach, takich jak polityki publiczne, otwarte zasoby edukacyjne czy edukacja otwartościowa, partnerzy CC na całym świecie prowadzą całą gamę ciekawych i skutecznych projektów. W Południowej Afryce trwają w wielu krajach prace związane z integracją licencji CC z systemem zbiorowego zarządu, rozwijają się projekty wolnokulturowe czy sondujące biznesowy wymiar licencjonowania CC>

(więcej…)

Zobacz też