Wzory umów dla NGO

Wzory umów dla organizacji pozarządowych

Bezpieczeństwo prawne jest równie ważne dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dlatego zalecamy, aby produkując dzieła, zlecając ich wykonanie czy nawet korzystając z pomocy wolontariuszy, zawsze regulować kwestie praw autorskich za pomocą umów. Posiadanie umów udowadniających, że jest się właścicielem praw do utworu lub posiada się zgodę na jego wykorzystanie, jest bardzo często wymagane przez grantodawców.
Poniżej przedstwiamy dwa przykładowe wzory umów. Oba wzory można stosować zarówno w formie umowy odpłatnej, jak i nieodpłatnej. W wybranej wersji należy jednak odpowiednio usunąć lub dodać zapisy dotyczące wynagrodzenia. W wypadku zmiany licencji, której chcemy użyć, konieczne może być również zmodyfikowanie zapisów dotyczących pól eksploatacji. W podanych wzorach możemy zastosować bez zmian jedynie w pełni wolne licencje, tzn. Creative Commons-Uznanie Autorstwa lub Creative Commons-Uznanie Autorstwa–na tych samych warunkach.

a) Wzór umowy o dzieło z nieodpłatnym udzieleniem licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA)

W przypadku takiej umowy twórca zachowuje pełnię praw do swojego dzieła, a udziela jedynie zamawiającemu dzieło (i wszystkim innym użytkownikom) wybranej licencji Creative Commons. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udostępnienia dzieła na tej samej licencji.  Jest to praktyczne rozwiązanie, np. dla dzieł na nowo publikowanych, które wcześniej nie były dostępne w oparciu o licencję CC.

b)Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw z zobowiązaniem do udzielenia licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach.
Umowy o dzieło są najczęstszą formą umów w zleceniach, w ramach których tworzone są treści objęte prawami autorskimi. Zwykle taka umowa przenosi prawa autorskie majątkowe na wybranych polach eksploatacji z twórcy na zamawiajacego dzieło. W poniższym wzorze również dochodzi do przeniesienia praw, ale równocześnie zleceniodawca, czyli np. Twoja organizacja zobowiązuje się udostępnić dzieło na wybranej licencji.