Bits&Commons. Dziesięciolecie Creative Commons Polska

 

urodzinyCC

Kiedy: 28 września 2015, 14:00 – 20:00

Gdzie: Warszawa, Mysia 3 (dawna siedziba Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk)

Bits & Commons to obchody dziesięciolecia Creative Commons Polska, projektu promującego rozwiązania prawne służące dzieleniu się wiedzą i twórczością. Podczas jednodniowego spotkania przedstawione zostaną najważniejsze osiągnięcia CC w Polsce i na świecie. Chcemy pokazać jaką rolę miały licencje CC w promowaniu dzielenia się oraz we wprowadzeniu otwartościowego myślenia do edukacji, nauki, kultury i innowacji. Zapraszamy szerokie grono instytucji i osób wspierających otwartość i zainteresowanych praktyką jej stosowania.  

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Program wydarzenia

 

Do czego społeczeństwu sieciowemu potrzebne jest cyfrowe dobro wspólne?

14:00 – 15:15

Wydarzenie otworzą wystąpienia podkreślające główne osiągnięcia w dostępie do wiedzy, wdrażaniu otwartości i w reformie prawa autorskiego, w szerszym kontekście otwartego i zaangażowanego społeczeństwa sieciowego. Otwartość będzie rozpatrywana w w świetle wyzwań jakie stoją przed nami dzisiaj.

Prowadząca: Anna Mazgal (Centrum Cyfrowe)

Prelegenci:
dr Justyna Hofmokl (Creative Commons Polska)
Edwin Bendyk (DELab UW, „Polityka”)

Od Creative Commons do domeny publicznej

15:15 – 16:25

Licencje CC są środkiem do osiągnięcia szerszego celu: większej swobody użytkowników w ramach prawa autorskiego. Przedmiotem dyskusji będzie efektywność tego systemu licencjonowania. Czy licencje rzeczywiście skutecznie otwierają treści w kluczowych obszarach (edukacja, nauka, kultura) czy tez może zamrażają zmianę w pół drogi? Czy w przyszłości należy je stosować szerzej, czy też może skupić się na alternatywach, takich jak reforma prawa autorskiego i wzmocnienie praw domeny publicznej?

Prowadzący: dr Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe / Creative Commons Polska)

Paneliści:
Barbara Szczepańska (Hogan Lovells / EIFL)
John Weitzmann (Creative Commons Germany)
Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska)

 

przerwa | 16:25 – 16:55

Od Creative Commons do otwartej innowacji

16:55 – 18:05

Otwieranie zasobów ma także miejsce w gospodarce opartej na konkurencji. Dla niektórych otwartość to istotny element modelu biznesowego. Inni utożsamiają ją z rezygnacją z przewagi konkurencyjnej, a jeszcze inni czerpią z niej zyski. Jakie z tego płyną lekcje? Czy otwartościowy eksperyment w gospodarce  powiódł się na tyle, że można go replikować bez ryzyka?

Prowadzący: Jan Strycharz (Warsztat Innowacji Społecznych)

Paneliści:
Tadeusz Chełkowski (Adobe Polska / wspieram.to)
Peter Bihr (The Waving Cat)

 

przerwa | 18:05 – 18:20

Od Creative Commons do „Personal Commons”

18:20 – 19:30

Dzielenie się twórczością przy użyciu wolnych licencji to wspaniałe doświadczenie osobiste. Miliony ludzi używają licencji CC ale dziesiątki milionów zachowują prawa autorskie do swych utworów. Jakie osobiste motywacje prowadzą do dzielenia się twórczością? Czy uwalnianie dzieł osób publicznych mogłoby stać się nowym rodzajem  społecznie użytecznej działalności spadkobierców?

Prowadzący: Kamil Śliwowski (Fundacja Panoptykon / Creative Commons Polska)

Paneliści:
Michelle Thorne (Mozilla Foundation)
Paweł Sroczyński (Fundacja Cohabitat)

Wystąpienie zamykające

19:30 – 20:00

Prelegenci:
prof. Anna Giza-Poleszczuk (Uniwersytet Warszawski)
Jacek Łęgiewicz (Samsung Electronics Polska)

Kolacja

20:00 – 22:00

Biogramy prelegentów

Anna Mazgal – dyrektorka zarządzająca Centrum Cyfrowego. Współpracowała z European Network of National Civil Society Organizations oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Zajmowała się współpracą międzynarodową i strategią. Prowadziła także działania rzecznicze związane ze zwiększaniem przejrzystości i dobrego rządzenia. Jest członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji, była członkinią Young Advisors Group afiliowanej przy Komisji Europejskiej.

dr Justyna Hofmokl – współzałożycielka Centrum Cyfrowego, doktor socjologii, autorka książki „Internet jako nowe dobro wspólne”. Razem z Alkiem Tarkowskim wprowadziła  do Polski licencje Creative Commons. Pracowała dla Komisji Europejskiej. Interesuje się wpływem nowych technologii na zmiany społeczne.

Edwin Bendyk – dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne. w Collegium Civitas kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, w DELab UW kieruje projektem Laboratorium Miasta Przyszłości.  W Centrum Nauk Społecznych PAN prowadzi seminarium o nowych mediach. Pracuje w tygodniku „Polityka”

dr Alek Tarkowski – dyrektor Centrum Cyfrowego, doktor socjologii, współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER Policies for Europe”. Współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji. Członek rady europejskiego stowarzyszenia Communia oraz Rady do spraw Cyfryzacji. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, współautor raportu „Polska 2030″ oraz dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju cyfrowego.

Jarosław Lipszyc – prezes Fundacji Nowoczesna Polska, działacz na rzecz wolnej kultury, poeta, dziennikarz. Inicjator i współorganizator Koalicji Otwartej Edukacji zrzeszającej organizacje wspierające ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych.

Barbara Szczepańska – kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych w kancelarii Hogan Lovells, koordynatorka IP na Polskę w Fundacji EIFL.

John Weitzmann – niemiecki prawnik specjalizujący się w prawie autorskim, regulacjach dotyczących otwartości oraz otwartej nauki. Od 2006 r. John jest koordynatorem prawnym Creative Commons Niemcy oraz koordynatorem regionalnym Creative Commons Europe. Pracuje również jako dziennikarz dla portalu konsumenckiego iRights.info. Jeden z założycieli Digital Society Association, doradza wielu organizacjom i grupom aktywistów i władzom w kwestiach otwartych zasobów edukacyjnych i informacji publicznej.

Peter Bihr – założyciel firmy The Waving Cat, ekspert ds. nowych technologii, bloger. Jest współautorem książki o internecie rzeczy „Understanding the Connected Home”. Jako doradca ds. strategii Peter wspiera organizacje w wykorzystaniu potencjału nowych technologii. Jest współorganizatorem wielu konferencji technologicznych, takich jak ThingsCon, UIKonf oraz Cognitive Cities Conference.

Tadeusz Chełkowski – badacz społeczności Wolnego i Otwartego Oprogramowania, analizuje związki pomiędzy obowiązującymi teoriami ekonomii, a zmianami w strukturach społecznych następującymi pod wpływem technologii. Zawodowo dyrektor Laboratorium Oprogramowania Adobe zarządzający zespołem działającymi w Polsce, Indiach, Wielkiej Brytanii i Francji, który na potrzeby klientów Adobe opracowuje prototypy wspierające sprzedaż produktów. Tadeusz jest także współwłaścicielem serwisu wspieram.to i pracuje nad rozwojem projektów finansowanych przez społeczności. Absolwent Ekonometrii i Informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim i studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jan Strycharz – Jan Strycharz. Ekonomista, trener, analityk danych – pasjonują go dane w każdej postaci i potencjał ich analizy do ulepszania rzeczywistości. Współprowadzi Warsztat Innowacji Społecznych w Krakowie, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor programów szkoleniowych z zakresu wzmacniania kompetencji kreatywnych,analitycznych, podejmowania decyzji i współpracy zespołowej.

Kamil Śliwowski – Animator i trener edukacji medialnej, związany z Fundacją Panoptykon gdzie realizuje projekty edukacyjne, szkoli i wspiera działania komunikacyjne na temat ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci. Od 2008 roku działa w polskim oddziale Creative Commons gdzie odpowiada za otwieranie zasobów publicznych i organizacji pozarządowych. Prowadzi zajęcia z zastosowania nowych technologii w naukach humanistycznych na Uniwersytecie SWPS. Przewodniczący prezydium Koalicji Otwartej Edukacji. Założył i prowadzi serwis o otwartych zasobach edukacyjnych (www.otwartezasoby.pl).

Michelle Thorne – dyrektorka Web Literacy Programs w Fundacji Mozilla. Program, który tworzy Michelle ma na celu wspieranie liderów edukacyjnych którzy uczą o Sieci i działają na rzecz jej rzecz. Utworzyła sieć lokalnych klubów, prowadzi kampanie społeczne i organizuje wydarzenia edukacyjne  angażujące tysiące działaczy i edukatorów. Wcześniej Michelle pracowała jako koordynatorka projektów międzynarodowych dla Creative Commons, jest współautorką książki o internecie rzeczy „Understanding the Connected Home”.

Paweł Sroczyński – architekt i budowniczy, założyciel fundacji Cohabitat promującej wykorzystanie materiałów naturalnych, samowystarczalność, otwarte technologie, mając na celu pomoc ludziom w tworzeniu naturalnych siedlisk (habitatów), budowanych w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów.