24 stycznia 2012
Stanowisko przeciw ACTA

Creative Commons Polska jest przeciwne wprowadzaniu rozwiązań, które oddalają nas od wprowadzania lepszego, nowoczesnego prawa autorskiego które będzie godzić interesy twórców i odbiorców kultury. Podpisanie przez Polskę ACTA zamyka wiele możliwości dyskusji i wprowadzania oczekiwanych społecznie rozwiązań. ACTA powiela i wzmacnia trend ochrony dotychczasowych modeli biznesowych i egzekucji praw zamiast dostrzegać i próbować godzić nowe procesy zarówno twórcze jak i biznesowe dziejące się dzięki otwartości sieci internetowej. Konieczność znalezienia takiej równowagi i rozwiązań zauważa samo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Zgadzamy się ze stanowiskiem naszej organizacji partnerskiej Centrum Cyfrowe Projekt: Polska:

Pozostajemy przeciwni podpisaniu przez Polskę ACTA i uważamy, że przy tylu zastrzeżeniach co do założeń i treści porozumienia, niezbędne jest najpierw ich rzetelne wyjaśnienie. Konsultacje społeczne są pierwszym krokiem do rozwiązania konfliktu w duchu idei otwartego rządu. Jednocześnie życzymy sobie i wszystkim szybkiego i pokojowego rozwiązania tej sytuacji.

Jednocześnie wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form wandalizmu i przemocy – w szczególności włamywania się na strony rządowe lub prywatne konta urzędników.Pragniemy też zaznaczyć, że kwestia ACTA dowodzi konieczności szerszej dyskusji o kwestiach dotyczących własności intelektualnej oraz dostępu i korzystani z treści w społeczeństwie cyfrowym. Celem takiej dyskusji powinno być określenie modeli zarządzania własnością intelektualną i obiegiem treści w sposób inny, niż poprzez coraz silniejsze egzekwowanie praw własności intelektualnej w ich obecnym kształcie.

Uważamy, że zarówno brakujący proces konsultacji jak i zakres porozumienia ACTA stoi w sprzeczności z tak podstawymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju dla kraju jak Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Oczekujemy rozmowy na temat zrównoważonych zasad egzekwowania praw własności intelektualnej zapowiadanej w podpisanym przez Premiera Pakcie dla Kultury. Chęć podpisania przez polski rząd ACTA oddala nas od dyskusji na temat rewizji praw własności intelektualnej, w tym szczególnie ważnego dla internetu prawa autorskiego.
Więcej informacji o ACTA oraz protestach znajdziecie na stronach Fundacji Panoptykon.  Kluczowe dokumenty i strony WWW dotyczące ACTA zbieramy wspólnie na padzie Centrum Cyfrowego. Polecamy również dzisiejszy wpis na blogu Artura Kurasińskiego, który opisuje szerszy kontekst kulturalno-biznesowy ACTA.

Zobacz też

29 marca 2010
Kontrkulturowa akcja protestacyjna w Hiszpanii

Dziś w Hiszpanii startują dwa wydarzenia dotyczące przyszłości sektora kultury w Unii Europejskiej, Forum Sektora Kultury organizowane przez przez Hiszpańską Izbę Gospodarczą, Ministerstwa Kultury oraz Komisję edukacji UE. Drugim wydarzeniem, odbywającym się równolegle jest kontrkulturowa akcja pt. D’evolution Summit, współorganizowana m.in. przez hiszpańskie Creative Commons.

W dniach 30 i 31 marca, na zaproszenie hiszpańskiej Minister Kultury Ángeles González Sinde ministrowie kultury z 27 krajów Unii Europejskiej spotykają w Barcelonie. Wydarzenie jest częścią Europejskiego Forum Przemysłu Kultury, które organizowane jest przez Hiszpańską Izbę Gospodarczą oraz Ministerstwa Kultury i Komisji Edukacji państw UE.  W ramach programu Forum, Komisja Europejska przedstawi wytyczne dla Zielonej Księgi w sprawie kultury, sektora twórczego i profesjonalistów branży kultury.

Niestety w agendzie Forum nie znalazły się, żadne z postulowanych przez stronę społeczną tematów dot. kreatywności i społeczeństwa obywatelskiego. Z tego powodu organizacje społeczne z Hiszpanii, które  nie zostały zaproszone na spotkanie postanowiły zorganizować w tych samych dniach konkurencyjne wydarzenie pt. The Returns of Culture (w wolnym tłum. Zwroty Kultury). Jest to otwarty kongres, na którzy zaproszeni są również wszyscy uczestnicy Forum Gospodarczego organizowanego przez Ministra Kultury.

Spotkanie D’Evolution Summit ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi polityków i przemysłu kultury na brak uwzględnienia głosu społecznego w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w tej kwestii, lecz również chce wyjaśniać i oferować praktyczne rozwiązania prawne do nowych problemów. Propozycje te powstają w oparciu o międzynarodową  „Kartę  innowacji, kreatywności i dostępu do wiedzy” , zgodną z deklaracją Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Zobacz też