18 lutego 2013
Przegląd linków CC #72

1. Wersja 4.0 licencji Creative Commons przeszła do ostatniego etapu konsultacji.
2. 15 lutego weszło życie zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, które reguluje możliwość samodzielnego i bezpłatnego wykonywania przez użytkowników aparatem cyfrowym kopii materiałów archiwalnych, o ile tylko nie będzie to miało negatywnego wpływu na ich stan zachowania. Jak zwraca uwagę Marcin Wilkowski z Historiaimedia.org fotografowanie dopuszczalne jest tylko w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego, w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkowników, a nie ma na celu uzyskania reprodukcji o szczególnych cechach jakościowych, zwłaszcza do celów publicystycznych czy wydawniczych co uniemożliwia korzystanie z takich fotografii w publikacjach naukowych i w sieci.
3. Stowarzyszenie Klona/Jawor opublikowało interaktywną prezentację najnowszych wyników prowadzonych już od 10 lat badań „Kondycja organizacji trzeciego sektora w Polsce”. Strona korzysta z kodu projektu otwartengo.pl i materiały na niej dostępne są na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
(więcej…)

Zobacz też

29 maja 2012
Ankieta o publikowaniu w sieci przez organizacje pozarządowe

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska prowadzi właśnie proste badanie ankietowe w poszukiwaniu „otwartych” organizacji pozarządowych w Polsce. Jeśli więc pracujesz w lub znasz takie organizacje, wypełnij ankietę i poinformuj o niej te organizacje. Organizacje, które publikują na wolnych i otwartych licencjach swoje materiały, produkują wolne i otwarte oprogramowanie, zajmują się dostępnością treści zostaną umieszczone na mapie otwartych NGO. (więcej…)

Zobacz też

25 listopada 2011
Random Hacks of Kindness i Open Data Day 2011

Już teraz warto zarezerwować sobie weekend 3-4 grudnia  na udział w dwóch świetnych wydarzeniach społecznych. Random Hacks Of Kindness czyli wspólny hackathon programistów, społecznych hakerów, działaczy społecznych i organizacji pozarządowych oraz Open Data Day czyli doroczne święto otwartego dostępu do danych publicznych. Na szczęście oba odbędą się w tym samym miejscu, na Politechnice Warszawskiej.

Random Hacks of Kindness to dwudniowe (3-4 grudnia) spotkanie szeroko pojętych specjalistów technicznych (programistów, grafików i innych) z ludźmi zaangażowanymi w działalność organizacji pozarządowych oraz osobami wrażliwymi społecznie i mającymi ciekawe pomysły, które mogłyby skorzystać w swojej pracy z narzędzi informatycznych. Więcej informacji i rejestracja na stronie sochack.pl/rhok2011

Open Data Day czyli Dzień Otwartych Danych Publicznych. 3 grudnia w ponad stu miastach na całym świecie odbywają się przedsięwzięcia związane z aktywnym wykorzystaniem danych udostępnianych przez instytucje publiczne. W Warszawie ODD organizuje Centrum Cyfrowego i będzie zajmować się pracą z rejestrem zabytków. Maraton pracy nad zabytkami trwa w godzinach 10:00-18:00 3 grudnia. Więcej informacji o ODD i procesie czyszczenia zabytków na stronie Centrum Cyfrowego.

Więcej informacji o obu wydarzeniach, aktualności oraz o tym czym jest Społeczne Hackowanie na stronie sochack.pl

Czas: 3 – 4 grudnia. 3 grudnia 10:00-22:00;  4 grudnia 10:00-18:00 (praca), 18:00 prezentacja projektów

Miejsce: Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ulicy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie

Zobacz też

15 czerwca 2010
Rekomendacje otwartości publikacji dla organizacji pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację dotyczącą otwartych standardów publikacji w sektorze społecznym. Dokument został przygotowany  dla wszystkich organizacji sektora pozarządowego, zawiera rekomendacje dla organizacji oraz grantodawców. Otwarty model publikacji wiedzy powstającej w organizacjach ma wspierać i zwiększać potencjał do działania na rzecz wspólnego dobra i rozwiązywania problemów społecznych. Rekomendacja omawia otwartość jako wartość oznaczającą zachętę do współpracy i zwiększania kapitału wiedzy całego sektora.

Rekomendacja wyjaśnia reguły otwartości w zakresie publikacji powstających w organizacjach, zarówno podczas realizacji projektów oraz pozostałych działań ma pomóc sektorowi społecznemu w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy. Dokument zawierający wyjaśnienie stopni otwartości, wolnych licencji oraz rekomendacje dla organizacji i grantodawców dostępny jest na stronie OFOP-u.

Rekomendacje przygotowane zostały przez zespół Koalicji Otwartej Edukacji, w skład której wchodzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Creative Commons Polska (działające w ramach ICM UW).

—————————————————————

Ze stron Koalicji ( dział prawnym) można również pobrać wzory umów przygotowane z myślą o autorach i instytucjach chcących publikować w otwartym modelu. Zamieszczone wzory umów o odpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor pobiera wynagrodzenie) oraz o nieodpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor nie pobiera wynagrodzenia) dla licencji CC-BY oraz CC-BY-SA. Wzory opracowano zarówno dla sytuacji przeniesienia praw autorskich na instytucję lub udzielenia licencji.

Zobacz też