18 lutego 2013
Przegląd linków CC #72

1. Wersja 4.0 licencji Creative Commons przeszła do ostatniego etapu konsultacji.
2. 15 lutego weszło życie zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, które reguluje możliwość samodzielnego i bezpłatnego wykonywania przez użytkowników aparatem cyfrowym kopii materiałów archiwalnych, o ile tylko nie będzie to miało negatywnego wpływu na ich stan zachowania. Jak zwraca uwagę Marcin Wilkowski z Historiaimedia.org fotografowanie dopuszczalne jest tylko w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego, w szczególności dla wspierania pracy badawczej użytkowników, a nie ma na celu uzyskania reprodukcji o szczególnych cechach jakościowych, zwłaszcza do celów publicystycznych czy wydawniczych co uniemożliwia korzystanie z takich fotografii w publikacjach naukowych i w sieci.
3. Stowarzyszenie Klona/Jawor opublikowało interaktywną prezentację najnowszych wyników prowadzonych już od 10 lat badań „Kondycja organizacji trzeciego sektora w Polsce”. Strona korzysta z kodu projektu otwartengo.pl i materiały na niej dostępne są na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
4. Stowarzyszenie EBIB wydało poradnik Dr. Emanuela Kulczyckiego “Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha“. Poradnik dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.
5. Open Knowledge Foundation we współpracy z 7 programem ramowym ogłosiła konkurs na projekty nauczania lub badania wykorzystujące otwarte dane, wolne/otwarte oprogramowanie i otwarte treści.
Open Humanities Awards. €15,000 of prizes on offer for innovative open projects that further humanities research…
6. Na koniec ciekaw, otwarte i proste oprogramowanie do konwersji zdjęć na grafiki wektorowe ONull.

Zobacz też