16 maja 2012
Konkurs na projekt statuetki „Otwieracza”

Creative Commons Polska ogłasza konkurs na projekt statuetki „Otwieracza”!


Otwieracz to nagroda, którą chcemy przyznawać osobom i organizacjom zaangażowanym we wspieranie otwartości. Tym, którzy działają na rzecz promowania nowych modeli tworzenia i udostępniania kultury i informacji, którzy piszą po nocach oświadczenia i petycje, organizują dyskusje, warsztaty, mobilizują społeczności, są propagatorami idei. (więcej…)

Zobacz też