16 maja 2012
Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Krakowie

jared@everystockphto_CCBYJeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że dostęp do kultury, nauki i edukacji jest podstawowym czynnikiem rozwoju naszego kraju, to już dziś zgłoś się na szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury organizowane przez Koalicję Otwartej Edukacji.

Zapraszamy szczególnie osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, osoby działające w sektorze pozarządowym, pracowników instytucji edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą przygotowani do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu otwartej edukacji, nauki i kultury oraz promowania idei otwartości w swoim środowisku zawodowym. 

Od przyszłych animatorów oczekujemy podejmowania aktywności w celu dalszego promowania i popularyzacji wiedzy. Przyszłego trenera otwartości powinny cechować:

1.    aktywność i zapał do pracy społecznej;
2.    zainteresowanie ideą otwartości;
3.    znajomość zagadnień związanych z profilem działania Koalicji;
4.    znajomość podstaw prawa autorskiego;
5.    biegłość w obsłudze komputera;
6.    umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie;
7.    znajomość języka angielskiego (wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ale będą wykorzystane materiały angielskojęzyczne).

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu: świat współczesnej informacji i mediów, Domena publiczna, prawo autorskie i wolne licencjonowanie, Open Access, wolne i otwarte oprogramowanie, otwarta kultura, otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie.

Czas szkolenia: 5-7 lipca 2012 roku (3 pełne dni szkoleniowe)
Miejsce: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza
Koszt udziału w szkoleniu to 50 zł /osobę. Kwota zostanie przeznaczona na druk materiałów szkoleniowych. Organizatorzy pokrywają nocleg każdego uczestnika (środa-sobota) i wyżywienie podczas szkolenia. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 1 czerwca.

 Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie przesłana uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela Karolina Grodecka tel. 12 617 37 71 lub mailowo karolinagrodecka@gmail.com.

Ogłoszenie pochodzi ze strony Koalicji Otwartej Edukacji, której Creative Commons Polska jest członkiem. Aut. posta Karolina Grodecka, na licencji CC BY. Zdjęcie aut. Jared@Flickr, licencja CC BY.

Zobacz też