24 czerwca 2012
Otwarte Zasoby Edukacyjne: w standardzie. Relacja z kongresu UNESCO

„10 lat temu Otwarte Zasoby Edukacyjne były marzeniem, dziś ruch jest obecny na całym świecie. W ciągu dziesięciu lat stanie się standardowym rozwiązaniem” tak prof. Fred Mulder, dyrektor UNESCO ds. Otwartych Zasobów Edukacyjnych podsumował rozwój ruchu, którego spotkanie właśnie zakończyło się w Paryżu. Podczas kongresu obył się panel o stanie otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce, oraz sesja regionalna dot. europy z udziałem polskiego przedstawiciela.Panel na kongresie UNESCO o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, Karolina Grodecka, Bożena Bednarek Michalska, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski

Kongres UNESCO skupiony był na adopcji przez rządy krajowe strategii wspierania i tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych. Podobny wydźwięk ma treść deklaracji Paryskiej (PDF) ogłoszonej podczas kongresu. Przygotowania deklaracji odbywały się podczas 6 regionalnych spotkań na całym świecie z udziałem przedstawicieli rządów, podczas kongresu zespół ekspertów przygotował ostateczną wersję, która ma na celu możliwie szerokie przyjęcie przez kraje o różnych potrzebach, przy równoczesnej zgodzie na wsparcie podstawowych kwestii: promocję wiedzy i zrozumienia OZE oraz wolnych licencji, wspieranie strategii i polityk narodowych w tym otwierania zasobów powstających z funduszy publicznych, wspieranie badań nad tematem otwartych zasobów, większe zaangażowanie w tworzenie zasobów w różnych językach oraz dla różnych kontekstów kulturowych, umożliwianie łatwiejszego wyszukiwania i ponownego wykorzystania otwartych zasobów.

Paryski kongres składał się z dwóch części: kongresowej oraz otwartego seminarium i prezentacji projektów. Część kongresowa skupiała się na regionalnych panelach z udziałem przedstawicieli rządów. Podczas europejskiego panelu projekt Cyfrowa Szkoła (więcej…)

Zobacz też