17 maja 2015
Przegląd linków CC #175

Otwarta edukacja

1. Projekt OERup! przygotował w ramach swoich badań serię krajowych oraz ogólnoeuropejski raport na temat potrzeb w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych w edukacji osób dorosłych.

2. Gdzie w Europie jest najwięcej dostępnych kursów typu MOOC (Masowy otwarty kurs online)? To próbuje prezentować MOOC Scoreboard na portalu Open Education Europa. Brakuje nam jednak informacji o tym, które z tych kursów udostępniają swoje treści na wolnych licencjach.

3. Pod koniec kwietnia na konferencji Open Education Global w Banff (Kanada) dyrektor Mozillii Mark Surman występował z głównym wykładem podczas którego przekonywał, że koniecznością otwartej edukacji jest edukacja medialna i cyfrowa najmłodyszch, do której skalowania potrzebne są otwarte zasoby które mogą być wykorzystywane przez wszystkich i wszędzie.

4. Na przecięciu edukacji  i nauki: o tym jaką rolę w ratowaniu zagrożonych zniknięciem języków pełni otwarty dostęp do nauki, zwłaszcza danych i otwarte zasoby edukacyjne możecie przeczytać na blogu Open Science.

Otwarta nauka

5. Richard Poynder przeprowadził kolejny świetny wywiad. W rozmowie z prof. Johnem Willinskym, założycielem Public Knowledge Project, dyskutują problemy przekonywania wydawnictw czasopism naukowych do przechodzenia na wydawanie w sieci, tworzeniu oprogramowania dla nauki i wiele innych tematów z pogranicza otwartej nauki.

Otwarte zasoby

6. Otwarte zasoby mogą być nawet fizyczne tak jak „otwarty samochód” projekt opartego o otwarty kod i schematy techniczne samochodu do samodzielnej konstrukcji Tabby Evo. Zespół OSVehicle nie tylko opracował projekt, który intensywnie testuje, ale również publikuje jak otwarty kod dokumentację i instrukcje do tworzenia i przerabiania na inne modele swojego samochodu, na licencji CC BY-SA.

7. Platforma blogowa/dziennikarska Medium.com ogłosiła współpracę z Creative Commons i możliwość licencjonowania tekstów autorów i autorek, którzy korzystają z serwisu.

Prawo

8. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego. Projekt niestety w ramach prac uległ zmianom i mimo obietnic MKiDN dotyczących poszerzania m.in. dowolnego użytku, poszedł w kierunku ograniczania praw względem tego co możliwe byłoby w ramach prawaw unijnego. Niewiele zmienione przepisy dostarczają nowych wątpliwości np. pozostawienie „trójstopniowego testu” i podmiotowe ograniczenia dozwolonego użytku, dodając takie ograniczenia, jak np. wobec bibliotek – zakaz powiększania zbiorów przez digitalizację czy wobec instytucji naukowych – zakaz zwielokrotniania całych utworów na potrzeby badań (praktyczne wykluczenie maszynowej analizy danych). Więcej w analizie Krzysztofa Siewicza na blogu Prawo Kultury.

9. Ponad 60 organizacji, naukowców, wydawców i prawników podpisało w ubiegłym tygodniu Deklarację haską. Jej najważniejszym postulatem jest jasne podkreśleni, że prawa własności intelektualnej nie powinny regulować przepływu danych, faktów i pomysłów. Więcej o deklaracji do przeczytania na blogu Centrum Cyfrowego.

10. Ruszyła możliwość zgłoszeń na kolejny globalny kongres własności intelektualnej i interesu publicznego. Wydarzenie które zbiera badaczy, aktywistów i prawników z tematów od prawa autorskiego, dostępu do wiedzy i edukacji, prawa patentowego, wszystkich w kontekście tego jak te dziedziny mogą działać na rzecz społeczeństwa i jego rozwoju. Kongres odbędzie się w grudniu w New Delhi.

Zobacz też