27 listopada 2013
Licencje Creative Commons 4.0 gotowe do użycia!

licencje 4.0Wczoraj Creative Commons upubliczniło wersje 4.0 licencji – po dwóch latach pracy i intensywnym procesie globalnych konsultacji. Jednym z głównych celów wprowadzenia kolejnej wersji licencji było dostosowanie ich do potrzeb rosnącego sektora publicznego (coraz częściej korzystających z licencji) oraz uwzględnienia specyfiki udostępniania danych. Od wersji 4.0 licencje posiadają też tylko jedną, międzynarodową wersję. Wszystkie poprzednie wersje licencji będą nadal obowiązywać.

Nowe licencje są już dostępne do wyboru w popularnym wybieraku licencyjnym, można też samodzielnie stosować licencje: wystarczy oznaczając utwór dodać do nazwy licencji „4.0” i dać odnośnik do odpowiedniej licencji. Od chwili startu nowych licencji ich przystępne podsumowania są dostępne w języku polskim.

Najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z wersją 4.0:

– licencje mają teraz jedną wersję międzynarodową (international – rysunek poniżej), ale są nadal dostępne w tłumaczeniach na języki tych krajów, w których działają oddziały Creative Commons. Jeśli chcesz skorzystać z wcześniejszych wersji licencji, dostosowanych do przepisów krajowych jurysdykcji, możesz nada to zrobić (linki wszystkich wersji będą zawsze działać, a wybierak pozwala na ich użycie za pomocą linku – punkt 2 na rysunku poniżej). Nowa międzynarodowa licencja jest jednak zgodna z polskim prawodawstwem;

– licencje  obecnie obejmują prawa sui generis (prawa szczególne) do baz danych, które istnieją w niektórych państwach (w tym w Polsce, na mocy ustawy o ochronie baz danych), a które nie były uwzględnione we wcześniejszych wersjach – to oznacza, że zrzeczenie się określonych praw z pomocą licencji dotyczy także baz danych;

– licencje 4.0 zawierają zapisy, na mocy których Licencjodawca zrzeka się także ochrony swojego wizerunku, w zakresie w jakim pozwala na to miejscowe prawo;

– prostsze uznanie autorstwa: w wersji 4.0 wystarczy podawać informacje o autorze i licencji, nie jest wymagane podawanie tytułu utworu w informacji licencyjnej – jeśli równocześnie podajemy odnośnik do tego strony, na której wraz z utworem znajduje się jego opis. Podawanie tytułu jest nadal rekomendowane (we wcześniejszych wersjach był to obowiązek);

– możliwość nakazania przez licencjodawcę usunięcia informacji o jego autorstwie z określonych kopii utworu lub utworów zależnych – w przypadku, gdy nie chce być związany z określonym użyciem jego utworu. W wersjach 3.0 to uprawnienie dotyczyło jedynie utworów zależnych;

– 30 dni na usunięcie naruszeń licencji: od wersji 4.0 naruszenie licencji, tak jak wcześniej, oznacza automatyczne wygaśnięcie licencji względem licencjobiorcy, który ją naruszył. Licencja zostaje jednak przywrócona jeśli w ciągu 30 dni od ustalenia naruszenia zostanie ono naprawione;

– wreszcie, język oryginalnych, angielskojęzycznych licencji został znacząco uproszczony, podobnie jak ich struktura (będziemy dążyć do większej klarowności także tworząc polskie tłumaczenia licencji).

wybierak

Więcej o zmianach na międzynarodowej stronie Creative Commons oraz na stronie wiki licencji 4.0

Zobacz też