24 października 2013
Komentarz w sprawie Radio Wolne Media i ZPAV

Na początku października Radio Wolne Media naglośniło sprawe kawiarni z Olsztyna, gdzie inspektor ZPAV  miał domagać się pieniędzy za granie muzyki na licencjach CC. Pod tym wpisem na stronie RWW posypały sie niewybredne komentarze pod adresem ZPAV.

Sprawę bardzo szybko wyjaśnił prezes ZPAV, do którego napisalismy w imieniu Creative Commons Polska. Podkreślamy, że ZPAV od wielu lat honoruje licencje CC, a prezes zwiazku ma o nich dogłębną wiedzę. Licencje CC uznają także lokalni inspektorzy ZPAV. Autor wpisu na stronie Radio Wolne Media również przyznał, że sprawa była nieporozumieniem.

Do nieporozumień, takich jak ostatnie w Olsztynie, dochodzi głównie wtedy gdy licencje te są nadużywane, traktowane jak zasłona dymna. Zdarza się, że zamiast RWM lub innej muzyki udostepnionej na licencjach CC, pracownicy lokali wolą słuchać stacji komercyjnych, na których odwtarzanie nie mają licencji.

Doniesienia o nieuznawaniu licencji Creative Commons przez inspektorów organizacji zbiorowego zarządu trafiają raz na pewien czas do mediów. Kilkukrotnie faktycznie zdarzały się takie przypadki – które wedle naszej wiedzy były jednak wyjaśniane przez organizacje na korzyść osób i podmiotów korzystających z licencji Creative Commons.

Uważamy, że zasady współistnienia licencji CC oraz zbiorowego zarządu – które zostały zapisane w obowiązujących obecnie wersjach 3.0 licencji – zapewniają równowagę i możliwość współistnienia obydwu modeli zarządzania prawami przez twórców. W największym uproszczeniu, w przypadku licencji zezwalających także na użycie komercyjne, licencjodawca zrzeka się tych tantiemów, których prawnie może się zrzec. W przypadku licencji zezwalających jedynie na użycie niekomercyjne, tantiemy za wykorzystania komercyjne są normalnie pobierane – licencje CC nie regulują bowiem wówczas obrotu komercyjnego.

Równocześnie doceniamy wolę polskich organizacji zbiorowego zarządu, aby respektować zapisy licencji Creative Commons i nie pobierać tantiem od podmiotów odtwarzających do celów komercyjnych utworów na odpowiednich licencjach CC (zezwalających na użycie komercyjne).

Reagujemy na wszystkie sygnały dotyczące nierespektowania licencji Creative Commons, w tym przez organizacje zbiorowego zarządu. Jednocześnie apelujemy  do podmiotów wykorzystujacych muzykę na licencjach Creative Commons, by pilnowały swoich repertuarów – w innym wypadku można jednocześnie oszukiwać ZPAV i inne organizacje zbiorowego zarządu, oraz psuć dobre imię licencji Creative Commons.

Zobacz też