26 września 2013
Premiera programu UE „Openning Up Education” wspierającego OZE

Wczoraj (25.09.2013) miała swoją miejsce w Brukseli premiera programu Opening Up Education zaproponowanego i konsultowanego przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. Podczas konferencji prasowej, w której brały udział prowadzące go komisarz ds. edukacji i kultury Androulla Vassiliou oraz oraz Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową. Program od początku silnie wspiera otwarte zasoby edukacyjne, a już pierwszego dnia jego działania cały poświęcony mu portal został uruchomiony na licencji CC BY. Program potwierdza kierunek wybrany już m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w programie Cyfrowa Szkoła czy działania Min. Kultury otwierające zasoby w konkursach edukacji kulturalnej.

Nowa inicjatywa komisji ma na celu:

  • tworzenie możliwości w zakresie innowacji dla organizacji, nauczycieli i osób uczących się;
  • zwiększenie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych (OER), zapewniając powszechną dostępność materiałów edukacyjnych opracowanych przy wsparciu z funduszy publicznych; oraz
  • ulepszenie infrastruktury ICT i podłączenia do sieci w szkołach.

portal open educationa europa

Działania związane z otwartą edukacją będą finansowane przy wsparciu z programu Erasmus+, nowego programu unijnego na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży oraz programu Horizon 2020, nowego programu w zakresie badań naukowych i innowacji, a także z funduszy strukturalnych UE. Przykładowo, Erasmus+ będzie wspierał finansowo organizatorów kształcenia, aby zapewnić dostosowanie modeli biznesowych do zmian technologicznych i wspierać rozwój nauczycieli poprzez otwarte kursy online. Wszystkie materiały edukacyjne wspierane przez program Erasmus+ będą wolnodostępne w ramach otwartych licencji.

W ramach działań opisywanych w aktualnym dokumencie programowym znajdują się m.in. zapowiedź wsparcia wdrażania postanowień deklaracji paryskiej UNESCO w sprawie otwartych zasobów edukacyjnych, wspieranie ich tworzenia i promocji, działania na rzecz ujednolicenia możliwości wykorzystywania materiałów chronionych prawem autorskim w edukacji w państwach członkowskich, zmniejszenia stawki VAT na cyfrowe podręczniki.

Poza działaniami planowanymi przez sama komisję program będzie działać na rzecz wdrażania przez kraje członkowskiej polityk otwartego dostępu do publicznie finansowanych zasobów oraz wspierania wdrażania OZE w programach nauczania na wszystkich poziomach edukacji. Więcej informacji o programie w komunikacie Komisji oraz dokumencie z pytaniami i odpowiedziami o programie.

Zobacz też