2 kwietnia 2013
Przegląd linków CC #78

1. John Wilbanks na łamach Nature ostrzega przed wydawcami krytykującymi używanie licencji Creative Commnos Uznanie Autorstwa w czasopismach Open Access i próbującymi wprowadzać własne licnencje. CC BY wg. Wilbanksa jest jedyną licencją w pełni realizującą postanowienia Budapesztańskiej Deklaracji Open Access.

2. W tym samym tygodniu cała redakcja czasopisma Journal of Library Administration zrezygnowała z pracy po konflikcie z wydawcą, który nie chciał przejść na model open access. Więcej w otwartym liście od członka redakcji.

3. Infojustice.org przygotowało publikację, opracowanie stanu regulacji dotyczących dozwolonego użytku w 40 krajach na świecie.

4. Project Ballad to webkomiks o tematyce fantastycznej przygotowany przez Micheale Patersona i Kevina Czapniewskiego, w całości wydany na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach.

5. Audrey Watters, autorka bloga Hack Education recenzuje najnowszą ksiażkę Evgynego Morozova i rozwija jego tezy na współczesny system edukacji, ostrzegając przez zjawiskiem określonym „ed-tech-solutionism” czyli wiarą w możliwości rozwiązań problemów edukacji poprzez nowe technologie.

6. Tymczasem Morozov na łamach The Baffler krytykuje używanie nazwy Open Government i cały ruch za budowanie potencjału biznesowego, a nie zmiany społecznej. Morozov przedstawia to na analogii między działaniami Tima O’Reily’ego i rozpadem ruchu wolnego oprogramowania na wolne i otwarte.

Zdjęcie Open Source Way, na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach.

Zobacz też