29 czerwca 2009

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na stworzenie platformy dla sieciowych zasobów wiedzy, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” – projekt będzie realizowany w ramach programu badawczego „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej”.

Jednym z zadań jest:

„Analiza modeli prawnych zapewniających możliwie szerokie wykorzystanie zasobów, przy poszanowaniu praw autorskich ich posiadaczy, zarówno dla materiałów archiwalnych jak i bieżących,  w szczególności poprzez uwzględnienie szeroko rozpowszechnionych nowych modeli typu Creative Commons i ich pochodnych”.

Projekt NCBiR jest pierwszym tak dużym projektem konkursowym z zakresu cyfrowej komunikacji naukowej, który wśród wymagań projektu zawiera wymóg uwzględnienia licencji Creative Commons i wolnych modeli licencjonowania treści.

Zobacz też