14 kwietnia 2009
Konferencja sejmowa “Otwarta zasoby edukacyjne w Polsce”, 23 kwietnia 2009

23 kwietnia odbędzie się w Warszawie konferencja “Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce“, organizowana w Sejmie RP, pod patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, przez koalicję KOED (której członkiem-założycielem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania, będące również partnerem instytucjonalnym Creative Commons Polska).

Celem konferencji jest przybliżenie polskim parlamentarzystom (i nie tylko) modelu otwartej edukacji oraz otwartych materiałów edukacyjnych, stosowanych na wszystkich szczeblach nauczania. W jej ramach zostaną zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia w zakresie budowania takich zasobów nie tylko w kraju ale i Europie oraz przedstawione wyzwania i założenia polityki wspierającej otwartą edukację.

Prelegentami będą m.in. prof. Richard Baraniuk prowadzący w USA projekt Connexions, Susan d’Antoni zajmująca się otwartą edukacją w UNESCO, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, prof. Marek Niezgódka z ICM UW, przedstawiciele instytucji współtworzących KOED oraz przedstawiciele ministerstw.

Więcej informacji o konferencji na stronie KOED.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Udział jest bezpłatny, ale w związku z procedurami bezpieczeństwa niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie udziału (imię, nazwisko, instytucja, stanowisko) na adres konferencja@koed.org.pl w terminie do 15 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zobacz też