15 kwietnia 2009
Głosowanie nad główną licencją dla Wikipedii

Rada Fundacji Wikimedia ogłosiła przeprowadzenie ankiety dotyczącej zmiany podstawowej licencji dla największej internetowej encyklopedii – czyli Wikipedii.

Tworzona społecznościowo Wikipedia dotychczas korzystała domyślnie z licencji wolnej dokumentacji GNU (GFDL), proponowana zmiana to wykorzystanie licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach (Attribution-ShareAlike) w wersji 3.0. Nadal możliwe będzie użycie licencji GNU (GFDL). Rada Fundacji stwierdziła, że możliwość różnorodnego licencjonowania publikowanych w serwisach Wikimedii treści będzie najlepiej odpowiadać jej misji i credo. Proponowana zmiana zasad licencjonowania treści serwisów ma służyć ułatwieniu wymiany informacji również z innymi zasobami edukacyjnymi na świecie, które często wykorzystują właśnie licencję Creative Commons BY SA. Stosowana dotychczas licencja GNU narzuca też pewne ograniczenia – wymaga m.in. załączania pełnego tekstu licencji wraz z egzemplarzem dzieła. Planowana zmiana licencji ma na celu również zniesienie barier i różnić pomiędzy innymi projektami fundacji Wikimedia, która poza Wikipedią stosuje licencje CC.

Zalogowani wikipedyści zobaczą taki oto baner zachęcający do udziału w ankiecie.

Jeśli zmianę zasad poprze 50% lub więcej głosujących, zostanie ona przekazana Radzie Fundacji do zatwierdzenia, a jeśli nie – będą prowadzone dalsze konsultacje w tej sprawie w Radzie Fundacji oraz wśród społeczności wikipedystów.

Wszyscy użytkownicy, którzy dokonali przynajmniej 25 edycji w dowolnym z projektów Wikimedia przed dniem 15 marca 2009 roku mają prawo do wzięcia udziału w głosowaniu. Szczegółowe informację na temat ankiety można znależć na stronach dot. licencjonowania wikipedii oraz we wstępnym kalendarzu wyborczym.

Zobacz też