Narzędzia, dzięki którym internet
staje się dobrem wspólnym
Użyj licencji
Opublikuj swoją prace na CC
Znajdź zasoby
Wyszukaj materiały na CC, których potrzebujesz
Jak działają licencje?
Najważniejsze informacje w jednym miejscu
Creative Commons — Jak to działa?

Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji

dołącz do grona organizacji i instytucji kultury, nauki i edukacji, które w praktyce stosują zasady otwartości

Otwarta Kultura

Otwarta Kultura

dowiedz się więcej o tym jak w praktyce otwierać dostęp do i korzystać z zasobów dziedzictwa

Otwarte Zasoby

Otwarte Zasoby

tu znajdziesz darmowe i otwarte zasoby do wykorzystania w pracy twórczej, trenerskiej, edukacyjnej